Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.2

Обратно проследяване

С функцията Track back (Обратно проследяване) можете да проследите маршрута си от всяка една точка по време на тренировка. Suunto Ambit3 Vertical създава временни маркери, с които ви насочва към началната ви точка.

За обратно проследяване по време на тренировка:

  1. Докато сте в спортен режим, използващ GPS, задръжте бутона Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
  2. Натиснете Next, за да изберете NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ).
  3. Превъртете до Track back (Обратно проследяване) с Start Stop и изберете с Next.

Сега можете да стартирате навигация по пътя, по който сте дошли с навигацията по маршрут. За повече информация относно навигацията по маршрут вижте Навигиране по маршрут .

Обратното проследяване може да се използва и от бележника с логове с тренировки, които включват GPS. Следвайте същата процедура като при навигиране по маршрут. Превъртете до Logbook (Бележник с логове), вместо до Routes (Маршрути), и изберете лог, за да започнете навигацията.

Table of Content