Обратно проследяване
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1

Table of Content

Обратно проследяване

С функцията Track back (Обратно проследяване) можете да проследите маршрута си от всяка една точка по време на тренировка. Product name създава временни маркери, с които ви насочва към началната ви точка.

За обратно проследяване по време на тренировка:

  1. Докато сте в спортен режим, използващ GPS, задръжте бутона Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
  2. Натиснете Next, за да изберете NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ).
  3. Превъртете до Track back (Обратно проследяване) с Start Stop и изберете с Next.

Сега можете да стартирате навигация по пътя, по който сте дошли с навигацията по маршрут. За повече информация относно навигацията по маршрут вижте Навигиране по маршрут .

Обратното проследяване може да се използва и от бележника с логове с тренировки, които включват GPS. Следвайте същата процедура като при навигиране по маршрут. Превъртете до Logbook (Бележник с логове), вместо до Routes (Маршрути), и изберете лог, за да започнете навигацията.