Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.2

3D разстояние

По подразбиране Suunto Ambit3 Vertical взема предвид и изкачването, и спускането в надморска височина, когато измерва разстояние. Това ви дава по-реалистично измерване на разстоянието, когато тренирате в хълмист или планински терен. В този сценарий 3D разстоянието е по-голямо от 2D разстоянието.

2D versus 3D

В повечето случаи можете да оставите тази настройка, както си е. Ако обаче използвате софтуер от друг производител за анализ на своите трасета, проверете как се изчислява разстоянието на трасето. Ако изчислението използва 2D разстояние, по-добре е да деактивирате 3D разстоянието в своя часовник.

За деактивиране на 3D разстоянието:

  1. Докато сте в спортен режим, задръжте Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Превъртете до ACTIVATE (АКТИВИРАНЕ) с Light Lock и натиснете Next.
  3. Превъртете до 3D distance (3D разстояние) и натиснете Next, за да преминете към 2D разстояние.
  4. Задръжте бутона Next натиснат за изход.

Table of Content