Известия
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Потребителско ръководство - 1.1

Table of Content

Известия

Ако сте сдвоили своя Product name със Suunto Movescount приложението (виж Мобилно приложение Movescount mobile app), можете да получавате обаждания, съобщения и известия на часовника.

notifications Ambit3

За да получавате известия на вашия часовник:

  1. Задръжте бутон Next натиснат, за да влезете в менюто с опции.
  2. Натиснете Light Lock, за да превъртите до CONNECTIVITY (СВЪРЗВАЕМОСТ) и натиснете Next.
  3. Натиснете Light Lock, за да превъртите до Settings (Настройки), и натиснете Next.
  4. Натиснете Light Lock, за да превъртите до Notifications (Известия), и натиснете Next.
  5. Превключвайте между вкл./изкл. с бутона Light Lock и натиснете Next.
  6. Излезте, като задържите бутона Next натиснат.

С включени известия, вашият Product name дава звуков сигнал и показва иконата за известяване в долния ред при всяко ново събитие.

За да видите известията на вашия часовник:

  1. Натиснете Start Stop, за да влезете в старт менюто.
  2. Превъртете до NOTIFICATIONS (ИЗВЕСТИЯ) с Light Lock и изберете с Next.
  3. Превъртайте известията с Start Stop или Light Lock.

Могат да се показват до 10 известия. Известията остават на вашия часовник докато не ги изчистите от вашето мобилно устройство. Въпреки това, по-стари от един ден известия не се показват на часовника.