Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.5

Table of Content
Table of Content

Режим „Не безпокой”

Режимът „Не безпокой” е настройка, която заглушава всички звуци и вибрации, и затъмнява екрана, което я прави много полезна, когато например носите часовника в театър или друга обстановка, където искате да работи, както обикновено, но без да издава звуци.

За да включите режим „Не безпокой”:

  1. От циферблата на часовника натиснете и задръжте средния бутон, за да отворите менюто за преки пътища.
  2. Натиснете средния бутон, за да активирате режим „Не безпокой".

Ако сте настроили будилника, той ще се активира, както обикновено, и ще деактивира режим „Не безпокой", освен ако не включите режим на дрямка.

Table of Content