Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.6

Мониторинг на съня

Добрият сън е важен за вашето умствено и физическо здраве. Можете да използвате своя часовник, за да следите съня си и средно колко сън си осигурявате.

Когато носите часовника си в леглото, Suunto Spartan Trainer Wrist HR следи вашия сън на базата на данните от акселерометъра.

За мониторинг на съня:

  1. Отидете в настройките на часовника, превъртете надолу до Sleep и натиснете средния бутон.
  2. Включете Sleep tracking.

    sleeptracking setting Trainer

  3. Настройте времето за лягане и събуждане според обичайния си режим за сън.

Последната стъпка определя времето за сън. Вашият часовник използва този период, за да определи кога спите (по време на времето за сън) и отчита целия сън като една сесия. Ако станете през нощта, например за да пиете вода, вашият часовник ще отчете съня след това в същата сесия.

бележка:

Ако си легнете преди времето си за сън и се събудите след периода за сън, часовникът няма да отчете това в сесията за сън. Трябва да настроите времето за сън според най-ранния час, в който може да си легнете, и най-късния час, в който може да станете.

Когато сте включили мониторинг на съня, можете също така да настроите целево време за сън. Обикновено един възрастен се нуждае от между 7 и 9 часа сън на денонощие, макар че идеалното количество сън за вас може да е различно от нормата.

Тенденции в съня

Когато се събудите, ще видите обобщение на вашия сън. Обобщението включва например общата продължителност на съня ви, както и приблизителното време, в което сте били будни (движение), и времето, през което сте били в дълбок сън (без движение).

Освен обобщението на съня, можете да проследите общите тенденции в съня си с анализа на съня. От циферблата на часовника натискайте долния десен бутон, докато видите дисплея за Sleep. Първият изглед показва последния ви сън, сравнен със вашата целева продължителност на съня.

Sleep Insight LastNight Trainer

Докато сте в екрана за сън, можете да натиснете средния бутон, за да видите средното си време на сън за последните седем дни. Натиснете долния десен бутон, за да видите действителните ви часове сън за последните седем дни.

Докато сте в екрана за средно време на сън, можете да натиснете средния бутон, за да видите графика върху вашите средни стойности на сърдечен ритъм за последните седем дни.

Sleep Insight Avg7days Trainer

Натиснете долния десен бутон, за да видите действителните стойности на сърдечния ви ритъм за последните седем дни.

бележка:

От дисплея Sleep можете да задържите средния бутон натиснат, за да имате достъп до настройки за следене на съня.

бележка:

Всички измервания за съня се базират единствено на движения, следователно са приблизителни и може да не отразяват реалните ви навици на спане.

Измерване на сърдечния ритъм по време на сън

Ако носите часовника си през нощта, можете да получите допълнителни данни за сърдечния си ритъм, докато спите. За да оставите оптичния сензор за сърдечен ритъм да работи през нощта, трябва да сте активирали „Сърдечен ритъм за деня” (вижте Пулс за деня).

Автоматичен режим „Не безпокой"

Можете да използвате настройката за автоматичен режим „Не безпокой", за да включите автоматично режимa, докато спите.

Table of Content