Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.6

Интервална тренировка

Интервалните тренировки са популярна форма на трениране, която се състои от повтарящи се серии от високо- и нискоинтензивни натоварвания. С Suunto Spartan Trainer Wrist HR можете да дефинирате в часовника ваша интервална тренировка за всеки спортен режим.

Когато дефинирате интервалите си, трябва да настроите четири елемента:

 • Интервали: бутон за включване/изключване, който дава възможност за интервално трениране. Когато е включен, към спортния режим се прибавя и екран за интервална тренировка.
 • Повторения: брой интервали + възстановителни части, които искате да включите.
 • Интервал: продължителност на високоинтензивния ви интервал според дистанцията или продължителността.
 • Възстановителна част: продължителност на периода ви за почивка между интервалите според дистанцията или продължителността.

Не забравяйте, че ако използвате дистанция, за да дефинирате интервалите си, трябва да сте в спортен режим, който измерва дистанция. Измерването може да е базирано на GPS или да е взето, например, по данни от POD за крак или колело.

бележка:

Ако използвате интервали, не можете да активирате навигацията.

За да тренирате с интервали:

 1. Изберете вашия спорт от стартиращата програма.
 2. Преди да започнете запис на тренировка, натиснете долния десен бутон, за да отворите опциите на спортния режим.
 3. Превъртете до Intervals (Интервали) и натиснете средния бутон.
 4. Активирайте интервалите и задайте настройките, както е описано по-горе.

  Interval training settings Trainer

 5. Превъртете до Back (Назад) и потвърдете със средния бутон.

 6. Натиснете горния десен бутон, докато не се върнете на стартовия изглед, и стартирайте упражнението си, както обикновено.
 7. Натиснете долния ляв бутон, за да промените изгледа на екрана с интервали, и натиснете горния десен бутон, когато сте готови да започнете интервалната си тренировка.

  Interval training settings Trainer

 8. Ако искате да спрете интервалната тренировка, преди да сте завършили всички повторения, задръжте средния бутон натиснат, за да отворите опциите на спортния режим и да изключите Intervals (Интервали).

бележка:

Докато сте в екрана с интервалите, бутоните работят, както обикновено; например, ако натиснете горния десен бутон, това ще постави на пауза записа на цялата тренировка, а не само на интервалната тренировка.

След като сте спрели записа на цялата тренировка, интервалната тренировка автоматично се изключва за този спортен режим. Другите настройки обаче остават, за да можете лесно да започнете същата тренировка следващия път, когато използвате този спортен режим.

Table of Content