Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.6

Маршрути

Можете да използвате своя Suunto Spartan Trainer Wrist HR, за да се ориентирате в маршрути. Планирайте маршрута си в приложението Suunto и го прехвърлете към вашия часовник при следващата синхронизация.

За да навигирате по маршрут:

 1. Натиснете горния десен бутон, за да отворите стартиращата програма.
 2. Превъртете до Navigation (Навигация) и натиснете средния бутон.

  Navigation icon Trainer

 3. Превъртете до Routes и натиснете средния бутон, за да отворите вашия списък с маршрути.

  Routes list Trainer

 4. Превъртете до маршрута, по който искате да навигирате, и натиснете средния бутон.

 5. Натиснете горния десен бутон, за да започнете навигацията.
 6. Натиснете горния десен бутон отново по всяко време, за да спрете навигацията.

  Route overview Trainer

При по-детайлния изглед можете да намалявате и увеличавате мащаба, като задържите средния бутон натиснат. Регулирайте нивото на приближаване с горния и долния десен бутон.

Route zoom Trainer

Когато сте в екрана за навигация, можете да натиснете долния бутон, за да отворите списък с бутони за бърз достъп. Бутоните за бърз достъп ви дават бърза връзка към навигационни действия, като записване на настоящото ви местоположение.

Всички спортни режими с GPS също имат опция за избор на маршрут. Вижте Навигиране по време на тренировка.

Напътствия за навигация

Докато навигирате по даден маршрут, часовникът ви помага да не се отклонявате от пътя, като дава допълнителни известия, докато напредвате по маршрута.

Например, ако се отклоните с над 100 m (330 ft) от маршрута, часовникът ви известява, че не сте на правилния път, както и кога ще можете да се върнете обратно на него.

След като достигнете даден ориентир за POI по маршрута, получавате информативно изскачащо съобщение, в което се посочва разстоянието и изчисленото време по маршрута (estimated time en route; ETE) до следващия ориентир или POI.

бележка:

Ако навигирате по маршрут, който се пресича със самия себе си, например във формата на 8-ца, и завиете в грешна посока на кръстопътя, часовникът автоматично решава, че нарочно поемате по различна посока от маршрута. Часовникът показва следващия ориентир според настоящата нова посока на пътуване. Затова не изпускайте от поглед вашата следа, за да сте сигурни, че се движите в правилната посока, когато навигирате по сложен маршрут.

Навигиране спрямо надморска височина

Ако навигирате по маршрут, в който има информация за надморска височина, можете да навигирате и на база изкачване и спускане като използвате изгледа за височинния профил. Докато сте в главния екран за навигация (където можете да виждате маршрута), натиснете средния бутон, за да преминете към изгледа с височинния профил.

Дисплеят с височинния профил показва следната информация:

 • най-горе: текущата ви надморска височина
 • в средата: височинният профил показва настоящата ви позиция
 • най-долу: оставащо изкачване или спускане (натиснете горния ляв бутон, за да смените изгледите)

Altitude navigation Trainer

Ако се отклоните твърде много от маршрута, докато използвате навигацията с надморска височина, часовникът ви ще изпише съобщение Off route (Извън маршрута) на екрана с надморска височина. Ако видите това съобщение, превъртете до дисплея с навигация по маршрут, за да се върнете обратно в правилния път преди да продължите навигацията чрез надморска височина.

Table of Content