Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Потребителско ръководство - 2.5

Table of Content
Table of Content

Анализ на тренировка

Вашият часовник предлага преглед на вашите тренировъчни активности.

Натиснете долния десен бутон, за да превъртите до изгледа за анализ на тренировки

Training Insight Display Trainer

Натиснете средния бутон два пъти, за да видите графика с всички ваши активности през последните 3 седмици и средната им продължителност. Натиснете горния ляв бутон, за да превключвате между различните активности, които сте извършили през последните 3 седмици.

Training Insight 3week Trainer

От изгледа на общия брой извършени дейности можете да натиснете горния ляв бутон, за да превключвате между първите три спорта.

Натиснете долния десен бутон, за да видите обобщението за текущата седмица. Резюмето включва общото време, разстоянието и калориите за избрания спорт в изгледа на общия брой извършени дейности. Ако натиснете долния десен бутон, когато е избрана конкретна активност, ще видите подробности за нея.

Training Insight All Activities Trainer

Планове за тренировки

В Suunto Movescount можете да правите програми за тренировки, като създадете напълно нова програма или използвате съществуваща програма, изготвена от други членове.

Когато имате планирани движения, вашият часовник ще ви показва какво следва, след като го синхронизирате с Movescount.

За да видите следващите планирани тренировки:

 1. Натиснете долния десен бутон, за да превъртите до изгледа за анализ на тренировки.

  Training Insight Display Trainer

 2. Натиснете средния бутон, за да видите планираните тренировки за текущата седмица.

  TrainingPlans WeeklyPlan Trainer

 3. Натиснете долния десен бутон нагоре, за да видите подробности за вашите планирани тренировки.

Ако имате планирано движение, насрочено за текущия ден, това движение се показва като първата опция в списъка със спортни режими, когато влезете в стартовата програма за започване на запис на тренировка. Стартирайте планираното движение, както бихте стартирали запис на нормален спортен режим.

Седмична цел

Ако искате цел за тренировка, можете да дефинирате целеви брой часове като седмична цел от настройките под Training.

 1. Изберете Weekly goal и натиснете средния бутон.

  WeeklyGoal Settings Trainer

 2. Изберете новия целеви брой, като натиснете горния десен или долния десен бутон.

  WeeklyGoal Picker Trainer

 3. Натиснете средния бутон.

Table of Content