Използване на бутоните
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Използване на бутоните

Използване на бутоните

Product name разполага с пет бутона, които Ви дават достъп до всички негови функции.

buttons Traverse

START:

 • натиснете за достъп до менюто
 • натиснете за пауза или подновяване на запис или таймер
 • натиснете за увеличаване на стойност или придвижване нагоре в меню
 • задръжте натиснат, за да започнете записване или да отворите списък с наличните режими
 • задръжте натиснат за да спрете и запазите записа

NEXT:

 • натиснете за промяна на дисплея
 • натиснете за въвеждане/потвърждаване на настройка
 • задръжте натиснат за достъп/изход от менюто с опции

LIGHT:

 • натиснете за активиране на подсветката
 • натиснете за намаляване на стойност или придвижване надолу в меню
 • задръжте натиснат за активиране на фенерчето
 • натиснете за деактивиране на фенерчето

BACK LAP:

 • натиснете за връщане към предишното меню
 • натиснете за добавяне на обиколка при запис
 • задръжте натиснат за заключване/отключване на бутоните

VIEW:

 • натиснете за показване на допълнителни изгледи на дисплея
 • задръжте натиснат за запазване на POI
подшушвам:

При промяна на стойностите, можете да увеличите скоростта, като задържите бутона START или LIGHT натиснат, докато стойностите започнат да се превъртат по-бързо.