Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.1

Тонове и вибрация

Сигналите чрез тон и вибрация се използват за известия, аларми и други ключови събития. И двете могат да бъдат регулирани поотделно от менюто с опциите от GENERAL (ОБЩИ) » Tones/display (Тонове/дисплей) » Tones (Тонове) или Vibration (Вибрация).

За всеки тип сигнал можете да избирате от следните опции:

  • All on (Всички са включени): всички събития предизвикват тон/вибрация
  • All off (Всички са изключени): никое събитие не предизвиква тон/вибрация
  • Buttons off (Изключени бутони): всички събития, освен натискането на бутони, предизвикват тонове/вибрация

Table of Content