Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content
Table of Content

Точки на интерес

Product Name включва GPS навигация, която ви позволява да навигирате до предварително определена дестинация, съхранена като точка на интерес (POI).

бележка:

Можете също така да започнете навигация до дадена POI, когато записвате дейност (вижте Записване на дейности).

За да навигирате до POI:

 1. Натиснете START, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ) с START и натиснете NEXT.
 3. Превъртете до POIs (Points of interest) (POIs (Точки на интерес)) с LIGHT и натиснете NEXT.
 4. Превъртете до POI, до която искате да навигирате, с START или LIGHT и изберете с NEXT.
 5. Натиснете NEXT отново, за да изберете Navigate (Навигиране). Ако използвате компаса за пръв път, се налага да го калибрирате (вижте Калибриране на компаса). След като активирате компаса, часовникът започва да търси GPS сигнал. Всички навигации се записват. Ако часовникът ви има повече от един спортен режим, ще трябва да изберете някой от тях.
 6. Започнете да навигирате към POI.

Часовникът показва дисплея за трасиране, вашата позиция и позицията на POI.

Като натиснете VIEW, можете да получите достъп до допълнителни напътствия:

 • разстояние и посока към POI в права линия
 • разстояние до POI и предполагаемо време на път според вашата текуща скорост,
 • разлика между вашата текуща надморска височина и надморската височина на зададената POI

navigating POI Traverse

Когато сте в покой или се движите бавно (<4 км/ч), часовникът ви показва посоката към POI (или маркера, ако навигирате по маршрут) въз основа на посоката на компаса.

Когато се движите (>4 км/ч), часовникът ви показва посоката към POI (или маркера, ако навигирате по маршрут) въз основа на GPS.

Посоката към вашата цел или ориентир се показва с празния триъгълник. Посоката ви на пътуване, или направлението, се показва с плътните линии в горната част на дисплея. Когато двете съвпадат, се движите в правилната посока.

navigating POI moving Traverse

Проверяване на местонахождението ви

Product Name ви позволява да проверите координатите на текущото си местонахождение с помощта на GPS.

За да проверите местонахождението си:

 1. Натиснете бутона START, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ) с бутона START и натиснете бутона NEXT.
 3. Превъртете до Location (Местонахождение) с бутона LIGHT и натиснете бутона NEXT.
 4. Натиснете бутона NEXT, за да изберете Current (Текущо).
 5. Часовникът започва да търси GPS сигнал и показва GPS found (Намерен е GPS), след като получи сигнал. След това на дисплея се показват текущите ви координати.
подшушвам:

Също така, можете да проверите местонахождението си, докато записвате дейност, като натиснете и задържите бутона NEXT, за да отворите NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ) от менюто с опции или като натиснете бутона START, докато сте в дисплея за трасиране.

Добавяне на POI

Product Name ви позволява да запишете текущото си местонахождение или да дефинирате някое местонахождение като POI.

Можете да съхраните до 250 POI в часовника.

Когато добавяте POI, изберете типа (икона) и името на POI от предварителния списък, или именувайте по ваше желание дадени POIs в Movescount.

За да запишете POI:

 1. Натиснете START, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ) с START и натиснете NEXT.
 3. Превъртете до Location (Местоположение) с LIGHT и натиснете NEXT.
 4. Изберете Current (ТЕКУЩА) или изберете Define (ДЕФИНИРАНЕ), за да промените стойностите на географската дължина и ширина на ръка.
 5. Натиснете бутон START, за да запишете местонахождението.
 6. Изберете подходящо име за местонахождението. Превъртете вариантите за име с бутон START или LIGHT. Изберете име с бутон NEXT.
 7. Натиснете бутон START, за да запишете POI.

Можете да създавате POI в Suunto Movescount, като изберете местонахождение на картата или въведете координатите му. POIs във вашия Product Name и в Suunto Movescount винаги се синхронизират, когато свържете часовника с Suunto Movescount.

бележка:

Когато записвате ловна или риболовна дейност, продължителното натискане на VIEW показва кратък списък със специфични за дейността POI. За да видите целия списък, изберете SHOW ALL (ПОКАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ).

подшушвам:

Можете бързо да запазите текущото си местоположение като POI, като задържите VIEW натиснат. Това може да се направи от всеки дисплей, когато не записвате дейност.

Изтриване на POI

Можете да изтриете POI директно от часовника или от Suunto Movescount. Въпреки това, когато изтриете POI в Suunto Movescount и синхронизирате своя Product Name, същата POI ще се изтрие от часовника, но ще остане в Suunto Movescount като деактивирана.

За да изтриете POI:

 1. Натиснете бутона START, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ) с бутона START и натиснете бутона NEXT.
 3. Превъртете до POIs (Points of interest) (POIs) (Точки на интерес) с бутона LIGHT и натиснете бутона NEXT.
 4. Превъртете до POI, която желаете да изтриете с бутона START или LIGHT и я изберете с бутона NEXT.
 5. Превъртете до Delete (Изтриване) с бутона START и натиснете бутона NEXT.
 6. Натиснете бутона START, за да потвърдите.

Table of Content