Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.1

Точки на интерес

Suunto Traverse Alpha включва GPS навигация, която ви позволява да навигирате до предварително определена дестинация, съхранена като точка на интерес (POI).

бележка:

Можете също така да започнете навигация до дадена POI, когато записвате дейност (вижте Записване на дейности).

За да навигирате до POI:

 1. Натиснете START, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ) с START и натиснете NEXT.
 3. Превъртете до POIs (Points of interest) (POIs (Точки на интерес)) с LIGHT и натиснете NEXT.
 4. Превъртете до POI, до която искате да навигирате, с START или LIGHT и изберете с NEXT.
 5. Натиснете NEXT отново, за да изберете Navigate (Навигиране). Ако използвате компаса за пръв път, се налага да го калибрирате (вижте Калибриране на компаса). След като активирате компаса, часовникът започва да търси GPS сигнал. Всички навигации се записват. Ако часовникът ви има повече от един спортен режим, ще трябва да изберете някой от тях.
 6. Започнете да навигирате към POI.

Часовникът показва дисплея за трасиране, вашата позиция и позицията на POI.

Като натиснете VIEW, можете да получите достъп до допълнителни напътствия:

 • разстояние и посока към POI в права линия
 • разстояние до POI и предполагаемо време на път според вашата текуща скорост,
 • разлика между вашата текуща надморска височина и надморската височина на зададената POI

navigating POI Traverse

Когато сте в покой или се движите бавно (<4 км/ч), часовникът ви показва посоката към POI (или маркера, ако навигирате по маршрут) въз основа на посоката на компаса.

Когато се движите (>4 км/ч), часовникът ви показва посоката към POI (или маркера, ако навигирате по маршрут) въз основа на GPS.

Посоката към вашата цел или ориентир се показва с празния триъгълник. Посоката ви на пътуване, или направлението, се показва с плътните линии в горната част на дисплея. Когато двете съвпадат, се движите в правилната посока.

navigating POI moving Traverse

Проверяване на местонахождението ви

Suunto Traverse Alpha ви позволява да проверите координатите на текущото си местонахождение с помощта на GPS.

За да проверите местонахождението си:

 1. Натиснете бутона START, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ) с бутона START и натиснете бутона NEXT.
 3. Превъртете до Location (Местонахождение) с бутона LIGHT и натиснете бутона NEXT.
 4. Натиснете бутона NEXT, за да изберете Current (Текущо).
 5. Часовникът започва да търси GPS сигнал и показва GPS found (Намерен е GPS), след като получи сигнал. След това на дисплея се показват текущите ви координати.
подшушвам:

Също така, можете да проверите местонахождението си, докато записвате дейност, като натиснете и задържите бутона NEXT, за да отворите NAVIGATION (НАВИГАЦИЯ) от менюто с опции или като натиснете бутона START, докато сте в дисплея за трасиране.

Добавяне на POI

Suunto Traverse Alpha ви позволява да запишете текущото си местонахождение или да определите някое местонахождение като POI.

Можете да запишете до 250 POI в часовника.

Когато добавяте POI, изберете тип POI (икона) и име на POI от предварително зададен списък.

За да запишете POI:

 1. Натиснете бутона START, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до NAVIGATION със START и натиснете NEXT.
 3. Превъртете до Location със START и натиснете NEXT.
 4. Изберете Current или изберете Define, за да промените стойностите на географската дължина и ширина на ръка.
 5. Натиснете бутон START, за да запишете местонахождението.
 6. Изберете подходящо име за местонахождението. Превъртайте през опциите за имена с бутона START или Light Lock. Изберете име с NEXT.
 7. Натиснете START, за да запишете дадена POI.
бележка:

Когато записвате ловна или риболовна дейност, продължителното натискане на VIEW показва списък с характерни за дейността POI. За да видите целия списък, изберете SHOW ALL.

подшушвам:

Можете бързо да запишете настоящото си местонахождение като POI, като натиснете и задържите бутон VIEW. Това може да се направи от всеки дисплей, когато не записвате дейност.

Изтриване на POI

Можете да изтриете POI директно от часовника

За да изтриете POI:

 1. Натиснете бутона START, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до NAVIGATIONсъс START и натиснете NEXT.
 3. Превъртете до POIs (Points of interest) със LIGHT и натиснете NEXT.
 4. Превъртете до POI , което искате да изтриете със START или LIGHT и изберете с NEXT.
 5. Превъртете до Delete със START и натиснете NEXT.
 6. Натиснете бутона START, за да потвърдите.

Table of Content