Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content
Table of Content

Подсветка

Натискането на LIGHT активира подсветката.

По подразбиране подсветката се включва за няколко секунди и се изключва автоматично.

Налични са четири режима на подсветка:

  • Normal (Нормален): Подсветката се включва за няколко секунди, когато натиснете LIGHT и когато прозвучи алармата. Това е настройката по подразбиране.
  • Off (Изключена): Подсветката не се включва нито при натискане на бутон, нито при прозвучаване на алармата.
  • Night (Нощен): Подсветката се включва за няколко секунди, когато натиснете който и да било бутон и когато прозвучи алармата.
  • Toggle (Превключване): Подсветката се включва, когато натиснете LIGHT, и остава включена, докато натиснете LIGHT отново.

Можете да промените настройката на подсветката в настройките на часовника от GENERAL (ОБЩИ) » Tones/display (Тонове/дисплей) » Backlight (Подсветка). Можете също така да промените основната настройка в Movescount.

Можете да променяте цвета на подсветката, когато използвате червена подсветка, а задаване на 10% яркост позволява да виждате подсветката през очила за нощно виждане.

Можете да настроите яркостта на подсветката (в проценти) в настройките на часовника от Tones/display (Тонове/дисплей) » Backlight (Подсветка) или в Movescount.

подшушвам:

Когато бутоните BACK LAP и START са заключени, пак можете да активирате подсветката, като натиснете LIGHT.

бележка:

Задаването на червен цвят на подсветката няма да засегне цвета на фенерчето

Фенерче

В допълнение към нормалните режими на подсветка, Product Name разполага с един допълнителен режим, в който подсветката автоматично се задава на максимална яркост и може да се използва като фенерче. За да активирате фенерчето, задръжте LIGHT натиснат.

flashlight Traverse

Фенерчето остава включено около четири минути. Можете да го изключите по всяко време, като натиснете LIGHT или BACK LAP.

Table of Content