Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.1

Сервизно меню

За да отворите сервизното меню, задръжте бутоните BACK LAP и START натиснати едновременно, докато часовникът отвори сервизното меню.

enter service

Сервизното меню включва следните елементи:

 • Info (Инфо):
  • Air pressure (Въздушно налягане): показва текущото абсолютно въздушно налягане и температура.
  • Version (Версия): показва текущата версия на софтуера и хардуера.
  • BLE: показва текущата версия на Bluetooth Smart.
 • Display (Дисплей):
  • LCD test (LCD тест): позволява да изпробвате дали LCD дисплеят работи правилно.
 • ACTION (ДЕЙСТВИЕ):
  • Power off (Изключване): позволява ви да вкарате часовника в дълбок сън.
  • GPS reset (Нулиране на GPS): позволява ви да нулирате GPS данните.
бележка:

Power off (Изключване) е режим с ниско захранване. Следвайте обичайната процедура за стартиране, за да събудите устройството. Поддържат се всички настройки, освен за час и дата. Просто ги потвърдете от съветника за настройка.

бележка:

Часовникът преминава в режим за пестене на енергия, когато е бил статичен в продължение на 10 минути. Часовникът се активира отново, когато бъде раздвижен.

бележка:

Съдържанието на сервизното меню подлежи на промяна без предизвестие по време на актуализации.

Нулиране на GPS

В случай, че GPS модулът не може да намери сигнал, можете да нулирате GPS данните в сервизното меню.

За да нулирате GPS:

 1. В сервизното меню превъртете до ACTION (ДЕЙСТВИЕ) с бутона LIGHT и влезте с бутона NEXT.
 2. Натиснете бутона LIGHT, за да превъртите до GPS reset (Нулиране на GPS) и влезте с бутона NEXT.
 3. Натиснете бутона START, за да потвърдите нулирането на GPS или натиснете бутона LIGHT, за да го откажете.
бележка:

Нулирането на GPS нулира данните от него и стойностите от калибрацията на компаса. Запазените логове не се премахват.

Table of Content