Лунни фази
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Лунни фази

Можете да следите фазите на луната с дисплея за лунни фази според последното ви известно GPS местоположение. Покажете/скрийте дисплея от старт менюто под DISPLAYS (ДИСПЛЕИ) » Moon phase (Лунна фаза). Когато е активиран, можете да разглеждате лунните фази, като натискате NEXT, за да превъртате през активните дисплеи. moon phase display

По подразбиране дисплеят за лунна фаза показва лунната фаза за вашето текущо местоположение и дата.

За да видите други дати за текущото ви местоположение:

Докато сте в дисплей за лунни фази, натиснете BACK LAP. Превъртайте през бъдещите или миналите дати със START и LIGHT. Изберете дата, различна от днешната с NEXT, за да видите информация за лунната фаза на въпросната дата. Върнете се към днешната дата, като натиснете BACK LAP отново.

moon phase display views