Предупреждения за изгрев и залез
Find a dealer/service center

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Предупреждения за изгрев и залез

Предупреждения за изгрев и залез

В допълнение към часовете на изгрев и залез, които можете да виждате в различни дисплеи на Traverse Alpha, можете да зададете конкретни предупреждения за изгрев и залез, които да ви помагат да планирате дейностите си при експедиции. Можете да настроите аларми за предупрежденията за изгрев и залез поотделно в менюто с опции под General (Общи) » Alerts (Предупреждения). Включете/изключете всяка аларма и задайте колко минути преди събитието да се активира тя.