Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Traverse Alpha Потребителско ръководство - 2.1

Хронометър

Хронометърът е дисплей, който може да се включи или изключи от старт менюто.

За да активирате хронометъра:

 1. Натиснете бутона START, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до DISPLAYS (ДИСПЛЕИ) с бутон LIGHT и натиснете бутона NEXT.
 3. Превъртете до Stopwatch (Хронометър) с бутона LIGHT и натиснете бутона NEXT.

Когато е активиран, таймерът може да бъде видян, като натискате бутона NEXT, докато не видите таймера.

stopwatch Traverse

бележка:

Хронометърът не е видим, докато записвате дейност.

За да използвате хронометъра:

 1. В дисплея на активирания хронометър натиснете бутона START, за да започнете да засичате времето.
 2. Натиснете бутона BACK LAP, за да направите обиколка или натиснете бутона START, за да прекъснете хронометъра. За да видите времената за обиколките, натиснете бутона BACK LAP, докато хронометърът е в пауза.
 3. Натиснете бутона START, за да продължите.
 4. За да нулирате времето, задръжте бутона START натиснат, докато хронометърът е в пауза.

Докато хронометърът работи, можете да:

 • натиснете бутона VIEW, за да превключите между времето и времето за обиколка, показвано в долния ред на дисплея.
 • превключите към дисплея за време с бутона NEXT.
 • влезете в менюто с опции, като задържите бутона NEXT натиснат.

Ако вече не искате да виждате дисплея на хронометъра, деактивирайте хронометъра.

За да скриете хронометъра:

 1. Натиснете бутона START, за да влезете в старт менюто.
 2. Превъртете до DISPLAYS (ДИСПЛЕИ) с бутон LIGHT и натиснете бутона NEXT.
 3. Превъртете до End stopwatch (Спри хронометър) с бутона LIGHT и натиснете бутона NEXT.

Table of Content