Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Likvidace a recyklace

Zařízení prosím zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy o elektronickém odpadu a bateriích. Nevyhazujte počítač spolu s běžným domácím odpadem. Máte-li zájem, můžete zařízení vrátit nejbližšímu prodejci Suunto.

Níže uvedený symbol znamená, že v rámci Evropské unie musí být toto zařízení zlikvidováno podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Postupujte podle místních postupů členských států pro sběr elektronického odpadu.

WEEE symbol black

Správný sběr a recyklace baterií a elektronických zařízení pomáhá šetřit zdroje a minimalizuje jejich dopad na životní prostředí.

Table of Content