Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Displej – režimy, zobrazení a stavy

Počítač Suunto D5 má tři tlačítka, která mají v různých zobrazeních různé funkce. Jejich krátké stisknutí nebo přidržení může mít různé funkce.

Button logic overview D5

Suunto D5 má dva hlavní režimy: Air/Nitrox, Měřidlo a Free.

Stisknutím a přidržením prostředního tlačítka otevřete Hlavní nabídka a zvolte příslušný režim ponoru v nabídce Nastavení ponoru » Mód. Pokud chcete používat Suunto D5 jako běžné hodinky, vyberte možnost Off . V takovém případě se všechny potápěčské funkce vypnou.

Suunto D5 se automaticky restartuje a změní režim.

Různé potápěčské režimy mají různá zobrazení. Některá zobrazení jsou k dispozici ve výchozím nastavení, další je třeba aktivovat pomocí aplikace Suunto.

Podrobnější informace o zobrazeních dostupných v různých režimech jsou uvedeny v části Režimy ponoru.

Potápěčský počítač Suunto D5 automaticky přepíná mezi povrchovým stavem a stavem ponoru. Jestliže se při aktivovaném vodním kontaktu nacházíte v hloubce větší než 1,2 m (4 ft) pod hladinou, je aktivován stav ponoru.

Na výchozím displeji ponoru vidíte následující informace:

easy-to-read final D5

V přepínacím okně se zobrazují různé informace, které lze měnit krátkým stiskem spodního tlačítka.

Úplnou mapu dostupných položek nabídky počítače Suunto D5 naleznete v části Menu.

Table of Content