Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Hloubkové a bezpečnostní zastávky

f$keywords: bezpečnostní zastávka hloubková bezpečnostní zastávka

Horní hranice hloubkových a bezpečnostních zastávek se vždy nacházejí v konstantní hloubce. Časy bezpečnostní a hloubkové zastávky se odpočítávají v minutách a sekundách.

Bezpečnostní zast.

Existují dva typy bezpečnostních zastávek: dobrovolné a povinné. Bezpečnostní zastávka je povinná, pokud během ponoru dojde k překročení rychlosti stoupání. Povinná bezpečnostní zastávka je znázorněna červeně, zatímco dobrovolná bezpečnostní zastávka je označena žlutě.

Pro každý ponor do hloubky větší než 10 metrů (33 ft) se vždy doporučuje tříminutová (3 min) bezpečnostní zastávka.

Délka trvání bezpečnostní zastávky je vypočítaná v hloubce mezi 2,4 a 6 m (7,9 a 19,6 ft). To je znázorněno šipkami nahoru/dolů vlevo od hodnoty hloubky zastávky. Délka trvání bezpečnostní zastávky je zobrazena v minutách a sekundách. Pokud bude rychlost výstupu při ponoru příliš velká, může délka trvání bezpečnostní zastávky překročit tři (3) minuty. Pořekročení rychlosti při stoupání prodlužuje dobu bezpečnostní zastávky o minimálně 30 sekund. Pokud k překročení došlo vícekrát, je dodatečná doba zastavení delší. Bezpečnostní zastávky lze nastavit na tři (3), čtyři (4) nebo pět (5) minut.

Dobrovolná bezpečnostní zastávka je vyznačena žlutě:

p26-safety-stop

Povinná bezpečnostní zastávka je vyznačena červeně:

voluntary safety stop D5

Deepstop

Při ponoru do hloubky větší než 20 m (66 ft) se hloubkové zastávky aktivují automaticky. Během výstupu se hloubková zastávka aktivuje ve chvíli, kdy se budete nacházet v polovině maximální hloubky. Hloubková bezpečnostní zastávka je zobrazena stejně jako běžná bezpečnostní zastávka. Pokud se vlevo od hodnoty hloubky zobrazují šipky nahoru/dolů a běží čas hloubkové zastávky, nacházíte se v oblasti hloubkové bezpečnostní zastávky. Rozpětí hloubkové zastávky je +/- 1,5 m (4,9 ft). Výpočet bude zahájen v cílové hloubce hloubkové zastávky navýšené o 0,5 m (1,6 ft). Výpočet bude ukončen ve vzdálenosti 3 m (9,8 ft) od hloubky hloubkové zastávky.

Součástí výstupu může být více než jedna hloubková zastávka. Pokud se například ponoříte do hloubky 42 m (137,8 ft), bude první hloubková zastávka v hloubce 21 metrů (68,9 ft) a druhá na úrovni 10,5 m (34,4 ft). Druhá hloubková zastávka má délku 2 minuty.

V následujícím příkladu se potápěč ponoří do hloubky maximálně 30,4 m (99,7 ft) a má hloubkovou zastávku v 15,2 m (49,8 ft):

deepstop dive

Pod hloubkou 20,0 m (66 ft) se aktivuje hloubková zastávka. V tomto případě musí potápěč při výstupu z ponoru uskutečnit hloubkovou zastávku v polovině maximální hloubky, tedy v hloubce 15,2 m (49,8 ft).

Je-li hloubka zastávky 15,2 m (49,8 ft), zahájí se výpočet v hloubce 15,7 m (51,5 ft) a ukončí se v hloubce 12,2 m (40 ft). Rozpětí hloubkové zastávky je +/- 1,5 m (4,9 ft) a ve chvíli, kdy se potápěč nachází v tomto rozpětí, budou na displeji zobrazeny dvě bílé šipky mířící k sobě.

Když potápěč vystoupá nad horní hranici oblasti hloubkové zastávky (v tomto případě nad 14,2 m (46,5 ft), signalizuje mu žlutá šipka směřující dolů, že jeho hloubka není optimální a doporučuje se, aby sestoupil do větší hloubky. Barva čísla cílové hloubky zastávky se také změní na žlutou.

Pokud bude potápěč pokračovat ve výstupu, po dalších 0,5 m (1,6 ft) se objeví červená šipka směřující dolů a alarm jej začne upozorňovat, aby okamžitě sestoupil do větší hloubky. Výpočet hloubkové zastávky poběží ještě dalšího 1,5 m (4,9 ft) směrem nahoru, ale poté se zastaví. V případě uvedeném výše se zastaví v hloubce 12,2 m (40,0 ft).

Table of Content