Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Osobní nastavení

Algoritmy Suunto Fused™ RGBM 2 nabízejí 5 variant osobního nastavení (+2, +1, 0, -1, -2). Tyto možnosti se týkají dekompresních modelů. +2 a +1 lze považovat za konzervativní, zatímco -2 a -1 lze považovat za agresivní. 0 je výchozí nastavení a je neutrální pro ideální podmínky. Obecně lze říci, že konzervativnější znamená bezpečnější. V praxi to znamená, že ponor do dané hloubky je kratší kvůli nutnosti dekomprese (doba ponoru bez dekomprese je krátká).

Konzervativní model také prodlužuje dobu, kterou musí potápěč strávit dekompresí. Pro rekreační potápěče konzervativní model znamená méně času ve vodě, aby se vyhnuli požadavkům na dekompresi. U technických potápěčů však konzervativní model poskytuje více času ve vodě, protože jim předepisuje delší dekompresní přestávky během výstupu.

Agresivní modely na druhou stranu zvyšují potenciální zdravotní rizika ponoru. U rekreačních potápěčů umožňuje agresivní model strávit více času v hloubce, ale významně se zvyšuje riziko dekompresní nemoci.

Výchozím nastavením algoritmů Suunto Fused™ RGBM a Fused™ RGBM 2 je použití kompromisu (nastavení 0) mezi konzervativním a agresivním přístupem. Pomocí osobního nastavení může postupně přecházet na konzervativnější nebo agresivnější výpočty.

Existuje několik rizikových faktorů, které ovlivňují vaši náchylnost vůči dekompresní nemoci, například zdraví a chování. Tyto rizikové faktory se liší u jednotlivých potápěčů a liší se také den ode dne.

Osobní rizikové faktory, které mají tendence zvyšovat pravděpodobnost výskytu dekompresní nemoci, zahrnují:

 • vystavení nízkým teplotám – teplota vody nižší než 20 °C (68 °F)
 • podprůměrná fyzická zdatnost
 • věk, zejména vyšší než 50
 • únava (nadměrná fyzická námaha, nedostatek spánku, náročné cestování)
 • dehydratace (ovlivňuje krevní oběh a může zpomalit desaturaci)
 • stres
 • příliš těsná výstroj (může zpomalovat desaturaci)
 • obezita (index BMI na úrovni obezity)
 • foramen ovale patens (PFO)
 • zvýšená fyzická aktivita před nebo po ponoru
 • namáhavá aktivita během ponoru (zvyšuje intenzitu krevního oběhu a přináší více plynu do tkání)
VAROVÁNÍ:

DBEJTE NA PŘESNÉ OSOBNÍ PŘIZPŮSOBENÍ! Pokaždé, když si budete vědomi existence faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku dekompresní nemoci, použijte toto přizpůsobení pro konzervativnější výpočty v průběhu ponoru. Nastavení nesprávných hodnot osobního přizpůsobení vede k nepřesným údajům o ponoru a jeho plánování.

Toto osobní přizpůsobení umožňuje v pěti krocích upravit konzervativnost algoritmu podle vaší náchylnosti vůči dekompresní nemoci. Toto nastavení můžete najít v nabídce Nastavení ponoru » Parametry » Osobní.

Osobní úroveňVysvětlení
Agresivnější (-2)Ideální podmínky, vynikající fyzická zdatnost a bohaté zkušenosti s potápěním v nedávné době
Agresivní (-1)Ideální podmínky, dobrá fyzická zdatnost a dostatečné zkušenosti s potápěním v nedávné době
Výchozí 0Ideální podmínky (výchozí hodnota)
Kozervativní (+1)Existují některé ze zmíněných faktorů
Konzervativnější (+2)Existuje více ze zmíněných faktorů
VAROVÁNÍ:

Hodnoty osobního přizpůsobení 0, -1 nebo -2 vedou k vysoké pravděpodobnosti vzniku dekompresní nemoci nebo jiného zranění, v nejhorším případě i úmrtí.

Table of Content