Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Alarmy, varování a oznámení

Suunto D5 obsahuje barevně rozlišené alarmy, varování a oznámení. Zobrazují se viditelně na obrazovce a jsou doprovázeny zvukovým alarmem (pokud je zvuk zapnutý). Alarmy jsou vždy zbarveny červeně. Varování mohou být červená nebo žlutá. Oznámení jsou vždy žlutá.

Suunto D5 má vibrační alarm. Vibrace lze u alarmů, upozornění a varování týkajících se ponorů zapnout nebo vypnout.

Alarmy představují kritické události, které vždy vyžadují okamžité jednání. Jakmile se situace vrátí do normálu, alarm se automaticky vypne.

AlarmVysvětlení
p10-asc-warningRychlost výstupu překračuje bezpečnou hodnotu 10 m (33 ft) za minutu již pět vteřin nebo déle.
p10-ceiling-brokenHorní hranice dekomprese byla při dekompresním ponoru překročena o více než 0,6 m (2 ft). Okamžitě sestupte pod horní hranici dekomprese a pokračujte ve výstupu k hladině pomaleji.
p10-high-pO2Parciální tlak kyslíku je vyšší než bezpečná úroveň (>1,6). Okamžitě začněte stoupat nebo přepněte na plynovou směs s nižším podílem kyslíku.

Varování vás upozorňují na události, které mohou mít vliv na vaše zdraví a bezpečnost, pokud neprovedete příslušná opatření. Varování potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

VarováníVysvětlení
CNS 100%Míra otravy centrálního nervového systému kyslíkem (CNS) při 100% limitu
OTU 300Bylo dosaženo doporučené denní hodnoty OTU (jednotka tolerance kyslíku)
HloubkaHloubka překračuje nastavené upozornění na hloubku
Doba ponoruDosavadní délka ponoru překračuje nastavený limit
Zbývající čas plynuZbývající čas plynu je nižší než nastavený limit nebo je tlak v lahvi nižší než 35 bar (cca 510 psi), což znamená, že zbývající čas plynu je nula.
Bezpečnostní zastávka nedodrženaHorní hranice dobrovolné bezpečnostní zastávky byla překročena o více než 0,6 m (2 ft)
Tlak v lahvi50bar alarm d5

Tlak ve vaší lahvi je pod nastaveným limitem.

V zařízení je vestavěn alarm aktivovaný dosažením tlaku 50 bar, který není možné změnit. Kromě něj je v počítači k dispozici také nastavitelné upozornění tlaku v lahvi, jehož hodnotu lze nastavit zcela libovolně. Alarm se poté rozezní v případě, že dojde k překročení této hodnoty a rovněž hodnoty 50 bar (725 psi). Hodnota tlaku v lahvi se prioritně zobrazí na obrazovce a po vámi nastavené hodnotě se barva změní na žlutou a po 50 bar (725 psi) na červenou.

Oznámení upozorňují na události vyžadující preventivní opatření. Oznámení potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.

OznámeníVysvětlení
CNS 80%Míra otravy centrálního nervového systému kyslíkem (CNS) při 80% limitu
OTU 250Bylo dosaženo přibližně 80 % doporučené denní hodnoty OTU (jednotka tolerance kyslíku)
Změň plynV rámci zachování optimálního dekompresního profilu a vyšší bezpečnosti je vhodné při výstupu přepnout na další dýchací směs
Vybitá baterieZbývají přibližně tři hodiny ponoru
Nutno nabít bateriiZbývají přibližně dvě hodiny kapacity baterie, před dalším ponorem je nutné počítač nabít
Nízká kapacita baterie sondy Tank PODBaterie sondy Tank POD je téměř vybitá – vyměňte ji

Table of Content