Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Nabíjení baterie

Počítač Suunto D5 nabíjejte prostřednictvím dodaného USB kabelu. Pro nabíjení použijte jako zdroj energie USB port 5 V DC 0,5 A. Pokud je zbývající kapacita baterie příliš nízká, zůstane displej vypnutý i po připojení k nabíječce až do doby, než baterie dosáhne na určitou úroveň nabití.

Battery empty charging

POZNÁMKA:

Když je kabel USB připojen k počítači, nelze používat tlačítka počítače Suunto D5. Při nabíjení ze síťové zásuvky nebo v případě, že počítač přejde do režimu spánku, budou tlačítka opět fungovat.

VAROVÁNÍ:

Zařízení lze nabíjet pouze pomocí USB adaptérů, které vyhovují normě IEC 62368-1 a mají maximální výkon 5 V. Adaptéry, které tyto požadavky nesplňují, představují nebezpečí požáru a riziko úrazu a mohou poškodit vaše zařízení Suunto.

UPOZORNĚNÍ:

NEPŘIPOJUJTE kabel USB k počítači Suunto D5, pokud je mokrý. Hrozí poškození elektrických obvodů. Ujistěte se, že jsou konektory kabelu i počítače suché.

UPOZORNĚNÍ:

ZABRAŇTE styku koncovky USB kabelu s jakýmkoliv vodivým povrchem. Hrozí zkratování kabelu, které znemožní jeho další použití.

Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Je možné, že bude zapotřebí baterii časem vyměnit. Výměnu baterie svěřte výhradně do rukou autorizovaného servisního střediska Suunto.

Table of Content