Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Dekompresní ponory

Pokud při ponoru překročíte bezdekompresní limit, když odpočet nulového času dosáhne nuly, váš aktuální ponor se změní na dekompresní. Proto je zapotřebí při výstupu na hladinu provést jednu nebo více dekompresních zastávek.

Informace o výstupu vždy obsahují dvě hodnoty:

 • Strop: hloubka, nad kterou byste neměli jít
 • doba výst.: optimální doba výstupu v minutách na povrch s danou dýchací směsí
VAROVÁNÍ:

NIKDY NESTOUPEJTE NAD HORNÍ HRANICI DEKOMPRE (CEILING)! V průběhu dekomprese vždy důrazně hlídejte hloubku, abyste nevystoupali nad horní hranici dekomprese. Abyste předešli nechtěnému výstupu nad horní hranici dekomprese, udržujte se vždy o něco hlouběji.

Součástí dekompresního ponoru jsou tři zastávky:

 • Bezpečnostní zast.: jedná se o doporučenou tříminutovou zastávku při každém ponoru nad 10 metrů (33 ft).
 • Deepstop: tato zastávka se doporučuje při potápění v hloubce větší než 20 m (66 ft).
 • Dekompresní zastávka: toto je povinná zastávka při dekompresním ponoru, která je nezbytná pro vaši bezpečnost a má za účel předcházet dekompresní nemoci.

Pomocí nabídky Nastavení ponoru » Parametry můžete

 • zapnout či vypnout hloubkové zastávky (ve výchozím nastavení jsou zapnuté)
 • nastavit délku trvání bezpečnostní zastávky na 3, 4 nebo 5 minut (výchozí hodnota je 3 min)
 • nastavit poslední hloubkovou bezpečnostní zastávku na 3,0 m nebo 6,0 m (výchozí hodnota je 3,0 m)

Následující ilustrace ukazuje dekompresní ponor s horní hranicí dekomprese 17,7 m (58 ft):

Deco dive D5

Na ilustraci výše vidíte ve směru zdola nahoru následující:

 1. Je zde oblast dekompresní zastávky (Deco window), což je vzdálenost mezi horní hranicí dekomprese (Deco ceiling) plus 3,0 m (9,8 ft) a horní hranicí dekomprese. V tomto příkladu je tedy oblast dekompresní zastávky mezi hloubkou 20,7 m (68 ft) a 17,7 m (58 ft). Jedná se o oblast, kde probíhá dekomprese. Čím blíže se této dekompresní zóně nacházíte, tím blíže je čas dekomprese optimální hodnotě.

  Když vystoupáte do hloubky, která je poblíž horní hranice dekomprese a vstoupíte do oblasti dekompresní zastávky, objeví se před hodnotou horní hranice dekomprese dvě šipky. Bílé šipky směřující dolů a nahoru indikují, že se nacházíte v oblasti dekompresní zastávky.

 2. Pokud vystoupáte nad horní hranici dekomprese, stále existuje bezpečná oblast, která odpovídá hloubce horní hranice dekomprese mínus 0,6 metru (2 ft). V tomto příkladu jde o zónu od 17,7 m (58 ft) do 17,1 m (56 ft). V této bezpečné oblasti stále pokračuje výpočet dekomprese, avšak bude vám doporučeno, ať klesnete do nižší hloubky pod horní hranici dekomprese. To je znázorněno změnou zbarvení hodnoty hloubky horní hranice dekomprese na žlutou a žlutou šipkou před hodnotou hloubky směřující dolů.

 3. Pokud se dostanete nad bezpečnou oblast, výpočet dekomprese se pozastaví do chvíle, než sestoupíte pod tento limit. Zvukový alarm a červená šipka směřující dolů před hodnotou horní hranice dekomprese signalizují nebezpečnou dekompresi.

  Pokud budete alarm ignorovat a zůstanete nad bezpečnou oblastí po dobu tří minut, zablokuje počítač Suunto D5 výpočet algoritmu a dekompresní informace již nebudou při ponoru k dispozici. Viz Zablokování algoritmu.

Příklady zobrazení dekomprese

Suunto D5 zobrazuje vždy tu nejnižší horní hranici dekomprese.

Níže se nachází typická obrazovka při dekompresním ponoru, na které je zobrazena dobu výstupu a první požadovaná hloubková zastávka v hloubce 20,3 metru:

p16-deepstop

Níže se nachází příklad zobrazení volitelné hloubkové zastávky v počítače Suunto D5:

p16-deepstop-2

Níže se nachází příklad zobrazení povinné zastávky v počítači Suunto D5:

Stop 3m red D5

POZNÁMKA:

V případě, že doba pobytu nad horní hranicí dekomprese překročí 3 minuty, dekompresní algoritmus se zablokuje.

Když se budete nacházet poblíž horní hranice dekomprese, bude se její hloubka při dekompresních zastávkách neustále snižovat. Tím je zajištěna postupná dekomprese s optimálním časem výstupu.

POZNÁMKA:

Při výstupu vždy doporučujeme držet se poblíž horní hranice dekomprese.

Čas výstupu vždy odpovídá minimálnímu době potřebné k výstupu na hladinu. Její součástí jsou:

 • Doba potřebná pro hloubkové zastávky
 • Doba výstupu z hloubky při rychlosti 10 m (33 ft) za minutu
 • Čas potřebný k dekompresi
VAROVÁNÍ:

Při potápění s více plynovými směsmi nezapomeňte, že doba výstupu je vždy vypočtena na základě předpokladu, že použijete všechny plynové směsi uvedené v nabídce Gases (Plynové směsi). Před ponorem vždy zkontrolujte, že jsou v počítači nastaveny jen ty plynové směsi, které máte během ponoru skutečně k dispozici. Odeberte plynové směsi, které k dispozici nejsou.

VAROVÁNÍ:

SKUTEČNÁ DOBA VÝSTUPU MŮŽE BÝT DELŠÍ NEŽ ÚDAJ, KTERÝ ZOBRAZUJE POTÁPĚČSKÝ POČÍTAČ! Doba výstupu se prodlouží, pokud: (1) zůstanete v určité hloubce delší dobu, (2) vaše rychlost výstupu bude nižší než 10 m/min (33 stop/ min), (3) provedete dekompresní zastávku hlouběji než je horní hranice dekomprese a/nebo (4) zapomenete změnit plynovou směs. Tyto faktory mohou rovněž ovlivnit objem dýchací směsi potřebný pro výstup na hladinu.

Hloubka poslední zastávky

Hloubku poslední zastávky u dekompresních ponorů můžete upravit v nabídce: Nastavení ponoru » Parametry » Hloubka poslední zastávky. Existují dvě možnosti: 3 m a 6 m (9,8 ft a 19,6 ft).

Ve výchozím nastavení je hloubka poslední zastávky 3 m (9,8 ft). To je doporučená hloubka poslední zastávky.

POZNÁMKA:

Toto nastavení nemá vliv na hloubku horní hranice dekomprese při dekompresních ponorech. Hloubka horní hranice dekomprese je vždy 3 m (9,8 ft).

TIP:

Zvažte nastavení hloubky posledního zastavení na 6 m (19,6 ft), pokud se potápíte v rozbouřeném moři a zastavení na 3 m (9,8 ft) je náročné.

Table of Content