Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Zablokování algoritmu

Prolomení horní hranice dekomprese

Pokud vystoupáte nad horní hranici o více než 0,6 m (2 stopy), barva parametru hodnota horní hranice se změní na červenou, zobrazí se červená šipka směřující dolů a rozezní se zvukový alarm.

p10-ceiling-broken

V této situaci byste měli co nejrychleji sestoupit zpět pod horní hranici dekomprese a pokračovat v dekompresi. Pokud tak neučiníte do tří (3) minut, potápěčský počítač Suunto D5 uzamkne výpočetní model algoritmu a zobrazí na displeji hlášku, Zamčeno která je uvedena níže. Hladina horní hranice dekomprese již nebude zobrazena.

p12-locked

Algoritmus uzamčen

Algoritmus Suunto Fused™ RGBM bude uzamčen po dobu 48 hodin v případě, že budete déle než tři (3) minuty ignorovat upozornění na dekompresní zastávku. Po zablokování výpočetního algoritmu nebudou k dispozici žádné údaje o ponoru a na displeji bude zobrazena pouze hláška Zamčeno. Zablokování algoritmu je bezpečnostní prvek, který zdůrazňuje skutečnost, že byly porušeny předpoklady správného výpočtu dekompresního modelu.

Zablokovaný algoritmus v zobrazení Timer (Časomíra):

D5 Locked timer

Zablokovaný algoritmus v zobrazení No Deco (Bez dekomp.):

D5 Locked nodeco

V tomto stavu se značně zvyšuje riziko výskytu dekompresní nemoci. Informace o dekompresi nebudou k dispozici následujících 48 hodin po vynoření.

Je možné se s přístrojem potápět i po zablokování algoritmu, avšak namísto informací o dekompresi bude na displeji zobrazena hláška Zamčeno. Pokud po vynoření nad hladinu zahájíte ponor při zablokovaném dekompresním algoritmu, resetujte se časový interval blokování algoritmu znovu na 48 hodin.

Table of Content