Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Režimy ponoru

Ve výchozím nastavení má počítač Suunto D5 tři režimy ponoru: Air/Nitrox, Free a Gauge (časomíra doby strávené u dna). Režim ponoru nastavte pomocí nabídky Nastavení ponoru » Mód. Pokud vyberete režim Off, můžete používat počítač Suunto D5 jako běžné hodinky. V takovém případě se všechny potápěčské funkce vypnou.

p7-mode-menu

POZNÁMKA:

Suunto D5 zobrazuje všechny názvy režimů ponoru v angličtině. Názvy režimů ponoru můžete měnit prostřednictvím aplikace Suunto.

Režim Air/Nitrox

Ve výchozím nastavení slouží režim Air/Nitrox k potápění s běžným vzduchem a potápění s dýchacími směsmi obohacenými o kyslík.

Potápění s nitroxovou směsí umožňuje prodloužit čas ponoru nebo snížit riziko dekompresní nemoci. Suunto D5 vám poskytne informace, které vám umožní přizpůsobit ponor a zůstat v bezpečných mezích.

Před použitím nitroxové plynové směsi je zapotřebí do počítače Suunto D5 zadat procentuální podíl kyslíku ve směsi a limitní hodnotu jeho parciálního tlaku. To zajišťuje správný výpočet dusíku a kyslíku pro určení maximální provozní hloubky (MOD), která je kalkulována na základě zadaných hodnot. Výchozí hodnota procentuálního podílu kyslíku (O2 %) je 21 % (vzduch) a hodnota parciálního tlaku kyslíku (pO2) je 1,6 bar (23 psi).

POZNÁMKA:

Při potápění s nitroxovou směsí Suunto doporučuje změnit parciální tlak na 1,4 bar (20 psi).

Režim Air/Nitrox má čtyři možnosti zobrazení:

 • Bez dek. – Na okraji číselníku je zobrazen čas bez dekomprese.

  airnitrox nodeco

 • Kompas

  airnitrox compass

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.

  airnitrox tank pressure

 • Časovač (viditelný po přizpůsobení pomocí aplikace Suunto)

  airnitrox timer

Režim měřicího přístroje

Použijte Suunto D5 jako časomíru doby strávené u dna pomocí režimu Gauge.

V prostřední části displeje je zobrazena délka ponoru v minutách a sekundách, která se počítá od začátku ponoru.

Režim Gauge lze použít pouze jako časomíru doby strávené u dna. Nevyužívá žádný dekompresní algoritmus, a proto nezahrnuje informace o dekompresi ani dekompresní výpočty.

Režim Gauge má tři zobrazení:

 • Měřič času

  Gauge timer D5

 • Kompas

  Gauge compass D5

 • Tlak v lahvi – Další informace o tom, co displej zobrazuje, naleznete v části Tlak v lahvi.

  Gauge tank pressure D5

POZNÁMKA:

Po ponoru v režimu Gauge je výpočet dekomprese na 48 hodin uzamčen. Pokud se během této doby budete znovu potápět v režimu Air/Nitrox nebo Free, nebude k dispozici žádný výpočet dekomprese a v polích s informacemi o dekompresi bude uvedeno pouze hlášení Zamčeno.

POZNÁMKA:

Pokud zahájíte nové potápění v době, kdy je zařízení uzamčeno, čas se vrátí na 48 hodin.

Režim Freedive

V režimu Free lze počítač Suunto D5 použít jako pomůcku pro volné potápění.

Přejděte do nabídky Hlavní nabídka » Nastavení ponoru » Mód pro aktivaci režimu Free. Počítač Suunto D5 se restartuje pro změnu režimu. Při aktivaci režimu Free se údaje na displeji zobrazí v bílé barvě. Uprostřed displeje je indikována hloubka v nastavených jednotkách (viz Jak provést nastavení jazyka a jednotek), doba ponoru v minutách a sekundách. Informace o teplotě se nacházejí ve spodní části displeje. Obsah okna ve spodní části displeje můžete měnit spodním tlačítkem.

Ponor při volném ponoru začíná v hloubce 1,2 m (4 ft) s aktivním vodním kontaktem nebo 3,0 m (10 ft) bez aktivního vodního kontaktu, a končí pak v hloubce nižší než 0,9 m (3 ft) s aktivním vodním kontaktem nebo 3,0 m (10 ft) bez aktivního vodního kontaktu. Další informace o čidle vodního kontaktu uvádí část Vodní kontakty.

Režim Freedive (volné potápění) obsahuje ve výchozím nastavení tři zobrazení:

 • Čas
 • Hloubka
 • Kompas

Čtvrté zobrazení je dostupné po přizpůsobení v aplikaci Suunto:

 • Časomíra

Mezi zobrazeními můžete přepínat krátkým stisknutím prostředního tlačítka.

Čas

Před ponorem:

Freedive time before dive D5

Během ponoru:

Freedive time during dive D5

Hloubka

Toto zobrazení je výchozí. Bílá šipka na levé straně okraje číselníku se pohybuje podle hloubky. Žlutá část okraje číselníku ukazuje hloubku mezi max. hloubkou (definovanou upozorněním na hloubku 5) a dalším aktivním upozorněním s největší hloubkou.

Před ponorem:

Freedive depth before dive D5

Během ponoru:

Freedive depth during dives D5

Kompas

Před ponorem:

Freedive sompass before dives D5

Během ponoru:

Freedive compass during dives D5

Časomíra

Toto zobrazení je k dispozici pouze po přizpůsobení v aplikaci Suunto.

Před ponorem:

Freedive timer before dives D5

Během ponoru:

Freedive timer during dives D5

Na hladině po ukončení volného ponoru

Free mode surface depth view D5

Když jste po ponoru při volném potápění opět na hladině, barva údajů na displeji se změní na zelenou. Můžete vidět hloubku a čas posledního ponoru a počet uskutečněných ponorů (bílé číslo s hashtagem).

Zobrazení povrchového intervalu

Při zobrazení Časomíry bude povrchový interval nastavený v nabídce Hlavní nabídka » Nastavení ponoru » OZNÁMENÍ » Oznámení času na hladině odpočítáván v minutách a vteřinách v zeleném poli ve spodní části obrazovky.

Free mode surface interval D5

Pokud je nastavení Oznámení času na hladině vypnuto, bude hodnota povrchového intervalu nastavena na 4 hodiny. Po uplynutí této doby nebo nastavené délky povrchového intervalu odpočítávání zmizí. Počítač Suunto D5 zobrazí následující údaje:

Free mode time view after surface int

Pod ikonou povrchového intervalu icon surface D5 je čas strávený na povrchu zobrazen v hodinách a minutách bílou barvou.

Informace o nastavení upozornění na hloubku naleznete v části Postup nastavení upozornění na hloubku (pouze volné potápění).

Časomíra pro povrchový interval

Během volného ponoru lze odpočítávání času na hladině použít jako pomůcku při přípravě na další ponor. Suunto D5 spustí odpočítávání v okamžiku, kdy dosáhnete hloubky 0,9 metru (3 ft).

Table of Content