Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Uživatelská příručka

Tlak v lahvi

Potápěčský počítač Suunto D5 je možné používat se třemi snímači Suunto Tank POD pro bezdrátový přenos informací o tlaku v lahvi.

Pro instalaci a párování sondy Suunto Tank POD viz Jak nainstalovat a spárovat sondu Suunto Tank POD

Informace o tlaku v lahvi jsou k dispozici prostřednictvím následujících obrazovek.

V přepínacím okně se aktuální tlak v lahvi zobrazuje za normálních okolností v modrém poli. To je indikováno také modrou šipkou na okraji číselníku. Modrá část okraje číselníku indikuje rozsah mezi hodnotou vámi nastavenou pro alarm upozorňující na tlak v lahvi a aktuálním tlakem v lahvi:

Tank Pressure No alarm D5

V následujícím příkladu je alarm upozorňující na tlak v lahvi nastaven na 100 barů. Tlak v lahvi činí 75 barů, jak je vidět v přepínacím okně dole.

Když se aktivuje alarm upozorňující na tlak v lahvi a hodnota je mezi nastavenou hodnotou a 50 bary, zobrazuje se hodnota tlaku v lahvi v přepínacím okně ve žlutém poli a rozsah je také zobrazen na okraji číselníku žlutě:

Tank Pressure Alarm D5

Když tlak v lahvi klesne pod 50 barů (do červené zóny na okraji číselníku), bude se aktuální hodnota tlaku a lahvi v přepínacím poli zobrazovat v červeném poli a bude aktivován povinný alarm:

Tank Pressure red Alarm D5

Table of Content