Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

45-DAY FREE RETURNS | SUUNTO CHRISTMAS GIFT GUIDE | ORDER FOR CHRISTMAS UNTIL DECEMBER 19TH

Suunto D5 Uživatelská příručka

Doba strávená nad hladinou a zákaz létání

Po každém ponoru zobrazí počítač Suunto D5 povrchový interval, který uplynul od předchozího ponoru, a doporučenou dobu zákazu létání. V době zákazu létání byste se měli vyvarovat létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek.

Surf NoFly D5

Povrchový interval, během kterého se nemá létat, vychází z doporučené doby čekání od posledního ponoru do zahájení letu. To je vždy minimálně 12 hodin a, je-li delší než 12 hodin, odpovídá době desaturace. Pokud je doba desaturace kratší než 75 minut, nedojde k zobrazení upozornění na zákaz létání.

Pokud je během ponoru vynechána dekomprese, takže algoritmus ponoru je zablokován na 48 hodin (viz Zablokování algoritmu), doba zákazu létání je vždy 48 hodin. Stejně platí, že pokud byl ponor proveden v režimu měřicího přístroje (časomíra pod hladinou), je doba zákazu létání také 48 hodin.

U Suunto Fused™ RGBM 2 ovlivňuje vybraný osobní parametr nastavení (-2, -1, 0, +1, +2) dobu zákazu létání. Čím konzervativnější osobní nastavení máte, tím delší hodnoty doby zákazu létání uvidíte. Agresivnější osobní nastavení povede ke zkrácení doby zákazu létání.

Po uplynutí doby zákazu létání vypočtené pomocí počítače Suunto D5 s algoritmem Suunto Fused™ RGBM 2 můžete letět s běžným letadlem při standardní úrovni tlaku v kabině až do výšky 3000 m.

VAROVÁNÍ:

POKUD JE NA DISPLEJI SIGNALIZOVÁN ZÁKAZ LETU SYMBOLEM LETADLA, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NELÉTAT. PŘED NÁSTUPEM DO LETADLA VŽDY NA POTÁPĚČSKÉM POČÍTAČI ZKONTROLUJE, ZDA JIŽ UPLYNULA DOBA ZÁKAZU LÉTÁNÍ! Létání nebo cestování do vyšších nadmořských výšek v průběhu doby zákazu létání výrazně zvyšuje riziko dekompresní nemoci. Čtěte doporučení Potápěčské pohotovostní sítě (DAN). Z principu nemůže existovat pravidlo na létání po potápění, které by zaručovalo naprostou prevenci před nástupem dekompresní nemoci.

Table of Content