Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto D5 Brugervejledning

Bortskaffelse og genanvendelse

Bortskaf enheden i overensstemmelse med lokale love og forskrifter for elektronisk affald og batterier. Smid ikke enheden væk sammen med normalt husholdningsaffald. Hvis du vil, kan du aflevere enheden hos din nærmeste Suunto-forhandler.

Symbolet nedenfor viser, at denne enhed skal bortskaffes i henhold til EU-direktivet for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Følg medlemsstaternes lokale praksis for indsamling af elektronisk affald.

WEEE symbol black

Den korrekte indsamling og genbrug af batterier og elektroniske enheder hjælper med at spare ressourcer og minimerer deres indvirkning på miljøet.

Table of Content