Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brugervejledning

Kompas

Kort tryk på den midterste knap gentagne gange bringer kompasset frem. Du skal kalibrere kompasset først. Se Kalibrering af kompas.

Oplysningerne i displayet afhænger af den aktuelle tilstand.

I tilstanden Air/Nitrox vises følgende oplysninger i kompasvisning:

airnitrox compass

I skiftevinduet vises kompasretningen i numerisk format.

I menuen Generelt » Kompas kan du slå pejlingen til eller fra, kalibrere kompasset og indstille deklination.

Kalibrering af kompas

Når du først begynder at bruge Suunto D5 og efter hver opladning, skal kompasset kalibreres for at aktivere det. Suunto D5 viser kalibreringsikonet, når du åbner kompasvisningen.

Under kalibreringsprocessen justerer kompasset sig selv i forhold til det omgivende magnetiske felt.

På grund af ændringer i det omgivende magnetfelt anbefales det at kalibrere kompasset igen før hvert dyk.

Sådan startes kalibreringen manuelt:

 1. Tag dit Suunto D5 af.
 2. Hold den midterste knap nede for at åbne menuen.
 3. Gå til Generelt » Kompas.
 4. Tryk på den midterste knap for at åbne Kompas.
 5. Rul op eller ned for at vælge Kalibrere.
 6. Start med at kalibrere enheden ved at prøve at flytte den rundt om xyz-akserne i koordinatsystemet (som om du tegner en lille cirkel), så magnetfeltet er så stabilt som muligt under kalibreringen. Det gøres ved at holde Suunto D5 på det samme sted og ikke flytte det rundt med store bevægelser.
 7. Gentag rotationen, indtil kompaskalibreringen er fuldført.

  Calibrate D5

 8. Der høres en lyd, når kalibreringen er fuldført, og skærmen går tilbage til menuen Kompas.
BEMÆRK:

Hvis kalibreringen mislykkedes flere gange i træk, befinder du dig muligvis i et område med kraftig magnetisme, som f.eks. store metalgenstande. Bevæg dig til et andet området, og prøv at kalibrere kompasset igen.

Angivelse af deklination

Du bør altid justere deklinationen på dit kompas afhængig af området, som du dykker i, for at få nøjagtige retningsaflæsninger. Kontrollér den lokale deklination fra en pålidelig kilde, og indtast værdien i Suunto D5.

Sådan indstilles deklinationen:

 1. Hold den midterste knap nede for at åbne menuen.
 2. Navigér til Generelt/Kompas.
 3. Tryk på den midterste knap for at åbne Kompas.
 4. Tryk på den midterste knap igen for at åbne Deklination.
 5. Rul op/ned for at angive deklinationsvinklen: Rul op fra 0,0º mod østdeklination eller nedad mod vestdeklination. Deklinationen slås fra ved at indstille deklinationsvinklen til 0,0º.
 6. Tryk på den midterste knap for at gemme ændringerne og gå tilbage til menuen Kompas.
 7. Hold den midterste knap nede for at afslutte.

Låsning af kompaspejling

En pejling er vinklen mellem nord og dit mål. Kort fortalt er det den retning, du ønsker at bevæge dig i. Din retning er på den anden side din nuværende bevægelsesretning.

Du kan angive en pejlingslås til at hjælpe dig med at orientere dig selv under vand og sørge for, at du bevarer din bevægelsesretning. Du kan for eksempel angive en pejlingslås med retning mod et klipperev, inden du forlader båden.

Du kan nulstille pejlingslåsen på et vilkårligt tidspunkt, men du kan kun rydde en pejlingslås på overfladen.

Sådan låses pejlingen:

 1. Tryk på den midterste knap for at skifte til kompasvisning.
 2. Hold din Suunto D5 vandret foran dig med toppen pegende i retning af målet.
 3. Hold den nederste knap nedtrykket, indtil notifikationen Retning låst vises.

  Bearing locked D5

Når du har låst pejlingen, vises gule søjler for at angive vinklen til der, hvor du låste pejlingen:

Bearing Left

Når pejlingen er ved 0°, vises ingen pile ved siden af værdien, som vist ovenfor. Når pejlingen er ved 180°, vises to gule pile ved siden af værdien:

Bearing both arrows D5

Den ene gule pil angiver den retning, du skal svinge mod:

Bearing Left

Hvis du ønsker at indstille en ny pejlingslås, skal du blot gentage proceduren ovenfor. Hver pejlingslås gemmes i dykkeloggen med et tidsstempel.

For at rydde pejlingslåsen fra kompasvisningen skal du vende tilbage til overfladen.

Sådan ryddes en pejlingslås:

 1. I overfladetilstand skal du holde den midterste knap nede for at åbne hovedmenuen.
 2. Rul til General (Generelt) vha. den øverste knap eller nederste knap, og tryk på den midterste knap.
 3. Tryk på den midterste knap for at åbne Kompas.
 4. Vælg Ryd retning med den midterste knap.
 5. Hold den midterste knap nede for at afslutte.

Table of Content