Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

45-DAY FREE RETURNS | SUUNTO CHRISTMAS GIFT GUIDE | ORDER FOR CHRISTMAS UNTIL DECEMBER 19TH

Suunto D5 Brugervejledning

Sikkerhedsstop og dybdestop

Sikkerhedsstop- og dybdestoploft er altid ved en konstant dybde, når du er ved stoppet. Sikkerhedsstop- og dybdestoptider tælles ned i minutter og sekunder.

Sikkerhedsstop

Der findes to typer sikkerhedsstop: Frivilligt og obligatorisk. Sikkerhedsstop er obligatorisk, hvis opstigningshastigheden blev overskredet under dykket. Obligatorisk sikkerhedsstop vises med rødt, mens frivilligt sikkerhedsstop er angivet med gult.

Det anbefales altid at foretage et tre (3) minutters sikkerhedsstop for hvert dyk til mere end 10 meter (33 fod).

Tiden for et sikkerhedsstop beregnes, når du er mellem 2,4 og 6 m (7,9 og 19,6 fod). Dette vises med op/ned-pile til venstre for dybdeværdien. Sikkerhedsstoptiden vises i minutter og sekunder. Tiden kan overskride tre (3) minutter, hvis du stiger for hurtigt op under dykket. Overskridelse af opstigningshastigheden øger sikkerhedstiden med mindst 30 sekunder. Hvis der er sket overskridelser flere gange, er den ekstra stoptid længere. Sikkerhedsstop kan indstilles til tre (3), fire (4) eller fem (5) minutter.

Frivilligt sikkerhedsstop vises med gul:

p26-safety-stop

Obligatorisk sikkerhedsstop vises med rød:

voluntary safety stop D5

Dybdestop

Dybdestop aktiveres kun, når du dykker dybere end 20 m (66 fod). Under opstigning aktiveres dybdestop, når du er halvvejs fra din maksimale dybde. Dybdestop vises på samme måde som sikkerhedsstop. Du er i dybdestop-området, når der er op/ned-pile til venstre for dybdeværdien, og dybdestop-tiden kører. Dybdestopvinduet er +/- 1,5 m (4,9 fod). Beregningen begynder ved dybdestoppets måldybde plus 0,5 m (1,6 fod). Beregningen stopper -3 m (-9,8 fod) fra dybdestopdybden.

Der kan være mere end ét dybdestop under opstigning. Hvis du eksempelvis dykker 42 m (137,8 fod), kommer det første dybdestop ved 21 m (68,9 fod) og det andet ved 10,5 m (34,4 fod). Det andet stop er på 2 minutter.

I følgende eksempel dykker dykkeren ned til maksimalt 30,4 m (99,7 fod) og har et dybdestop ved 15,2 m (49,9 fod):

deepstop dive

Dybdestop aktiveres under 20,0 m (66 fod). I dette tilfælde er dybdestoppet påkrævet ved opstigning ved det halve af maksimumsdybden, dvs. ved 15,2 m (49,9 fod).

Hvis dybden ved dybdestoppet er 15,2 m (49,9 fod), starter beregningen ved 15,7 m (51,5 fod) og stopper ved 12,2 m (40,0 fod). Dybdestopvinduet er +/- 1,5 m (4,9 fod), og når dykkeren er inden for dybdestopvinduet, angives dette med to hvide pile, som peger mod hinanden i displayet.

Når dykkeren stiger op over loftet på dybdestopvinduet – i dette filfælde over 14,2 m (46,6 fod) – viser en nedadrettet gul pil, at dybden ikke er optimal, og det anbefales at gå dybere. Tallet for dybdestoppets måldybde skifter også til gult.

Hvis dykkeren fortsætter med at stige, vil en nedadrettet rød pil og en alarm efter 0,5 m (1,6 fod) advare dykkeren om straks at gå længere ned. Dybdestopberegningen kører fortsat efter endnu en opstigning på 1,5 m (4,9 fod), men stopper efter dette. I ovennævnte eksempel stopper den ved 12,2 m (40,0 fod).

Table of Content