Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brugervejledning

International begrænset garanti

Suunto garanterer hermed, at Suunto eller et autoriseret Suunto-servicecenter (herefter kaldet servicecenter) inden for garantiperioden og efter eget skøn gratis vil afhjælpe defekter i materialer eller fremstilling ved enten at a) reparere, b) erstatte eller c) refundere i henhold til vilkårene og betingelserne under denne internationale begrænsede garanti. Denne internationale begrænsede garanti er gyldig og retskraftig, uanset i hvilket land købet blev foretaget. Den internationale begrænsede garanti påvirker ikke dine juridiske rettigheder, der er givet under den gældende lovgivning for forbrugersalg.

Garantiperiode

Den internationale begrænsede garantiperiode begynder den dag, hvor det oprindelige detailkøb blev foretaget.

Garantiperioden er to (2) år for ure, smarte ure, dykkercomputere, pulssendere, dykkesendere, mekaniske dykkeinstrumenter og mekaniske præcisionsinstrumenter, medmindre andet er angivet.

Garantiperioden er et (1) år for tilbehør, herunder, men ikke begrænset til Suunto-brystremme, urremme, opladere, kabler, genopladelige batterier, armbånd og slanger.

Garantiperioden er fem (5) år for fejl, der kan tilskrives dybdemålingssensoren (tryk) på Suuntos dykkercomputere.

Undtagelser og begrænsninger

Denne internationale begrænsede garanti dækker ikke:

    1. normalt slid såsom ridser, afskrabninger eller ændring på farven og/eller på materialet af ikke-metalliske remme, b) defekter opstået som følge af hårdhændet behandling, eller c) defekter eller skader opstået som følge af brug i strid med instruktionerne, upassende pleje, uagtsomhed og ulykker såsom fald eller knusning;
  1. trykte materialer og emballage;
  2. defekter eller påståede defekter opstået som følge af, at produktet er blevet anvendt med enhver form for produkt, tilbehør, software og/eller tjeneste, der ikke er fremstillet eller leveret af Suunto;
  3. ikke-genopladelige batterier.

Suunto garanterer ikke for, at produktet eller tilbehøret vil fungere på alle tidspunkter eller fejlfrit, ej heller at produktet eller tilbehøret vil fungere sammen med anden hardware eller software, der leveres af en tredjepart.

Denne internationale begrænsede garanti er ikke retskraftig, hvis produktet eller tilbehøret:

  1. er blevet åbnet ud over den tiltænkte brug
  2. er blevet repareret ved hjælp af uautoriserede reservedele, ændret eller repareret af et uautoriseret servicecenter
  3. serienummeret er blevet fjernet, ændret eller gjort ulæseligt på nogen måde, hvilket bedømmes udelukkende efter Suuntos eget skøn; eller
  4. har været udsat for påvirkning fra kemiske produkter, herunder, men ikke begrænset til, solcreme og myggemidler.

Adgang til Suunto-garantiservice

Du skal kunne fremvise købsbevis for at få adgang til Suunto-garantiservice. Du skal også registrere produktet online på www.suunto.com/register for at modtage international garantiservice globalt. Du finder instruktioner om, hvordan du får garantiservice, ved at besøge www.suunto.com/warranty, kontakte en lokal autoriseret Suunto-forhandler eller ringe til Suuntos kundeservice.

Begrænsning af erstatningsansvar

I det bredeste omfang som gældende lovgivning tillader det, vil denne internationale begrænsede garanti udgøre din eneste beføjelse og være gældende i stedet for alle andre garantier, både udtrykkelige og stiltiende. Suunto er ikke ansvarlig for specielle, hændelige eller pønalt betingede skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, tab af forventede fordele eller forventet indtægt, tab af opsparing eller omsætning, tab af data, brugstab, kapitalomkostninger, udgifter til nyt udstyr eller nye anlæg, erstatningskrav fra tredjepart, skader på ejendom opstået som følge af køb eller brug af produktet eller som følge af brud på garantien, kontraktbrud, forsømmelse, alvorlige skadegørende handlinger eller nogen former for juridisk eller billighedsretlig teori, selvom Suunto kendte til sandsynligheden for sådanne skader. Suunto er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i leveringen af service.

Table of Content