Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto D5 Brugervejledning

Dykketilstande

Som standard har Suunto D5 tre dykketilstande: Air/Nitrox, Free og Gauge (bundtimer). Vælg den relevante tilstand for dykket under Dykkeindstillinger » Tilstand. Hvis du vælger tilstanden Off, kan du bruge Suunto D5 som et almindeligt ur. I dette tilfælde er alle dykkefunktionerne slået fra.

p7-mode-menu

BEMÆRK:

Suunto D5 viser alle navnene på dykketilstande på engelsk. Du kan ændre navnene på dykketilstande i Suunto-appen.

Air/Nitrox-tilstand

Som standard er tilstanden Air/Nitrox for dykning med normal luft og dykning med iltberigede gasblandinger.

Dykning med nitrox-gasblanding giver dig mulighed for at opnå længere bundtid eller nedsætte risikoen for trykfaldsyge. Suunto D5 giver dig information til at justere dit dyk og forblive inden for sikre grænser.

Når du dykker med nitroxgasblanding, skal både procentdelen af ilt i din flaske og iltpartialtrykgrænsen angives i Suunto D5. Dette sikrer korrekte beregninger af nitrogen og ilt samt den korrekte maksimale operationsdybde MOD (Maximum Operating Depth), som er baseret på dine indtastede værdier. Standardindstillingen for iltprocent (O2 %) er 21 % (luft), og standardindstillingen for iltpartialtrykket (PO2) er 1,6 bar (23 psi).

BEMÆRK:

Når du dykker med en nitrox-gasblanding, anbefaler Suunto at ændre partialtrykket til 1,4 bar (20 psi).

Tilstanden Air/Nitrox har fire visninger:

 • Ingen dekompressionstid: Kurven viser ingen dekompressionstid.

  airnitrox nodeco

 • Kompas

  airnitrox compass

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.

  airnitrox tank pressure

 • Timer (synlig efter tilpasning med Suunto-appen)

  airnitrox timer

Måletilstand

Brug Suunto D5 som en bundtimer med tilstanden Gauge.

Timeren midt på displayet viser dykketiden i minutter og sekunder og aktiveres ved dykkets start.

Tilstanden Gauge er kun en bundtimer. Den bruger ikke nogen dekompressionsalgoritme, så den medtager ikke dekompressionsoplysninger eller beregninger.

Tilstanden Gauge (Måleinstrument) har tre visninger:

 • Timer

  Gauge timer D5

 • Kompas

  Gauge compass D5

 • Flasketryk – Se Flasketryk for at få flere oplysninger om, hvad der vises i displayet.

  Gauge tank pressure D5

BEMÆRK:

Efter dykning i tilstanden Gauge låses dekompressionsberegningen i 48 timer. Hvis du dykker igen inden for denne tidsperiode i tilstanden Air/Nitrox eller Free, er dekompressionsberegning ikke tilgængelig og Låst vises i informationsfelterne for dekompression.

BEMÆRK:

Låst-tiden sættes tilbage til 48 timer, hvis du starter et nyt dyk, mens din enhed er låst.

Fridykningstilstand

I tilstanden Free kan Suunto D5 bruges som et fridykkerinstrument.

Gå til Hovedmenu » Dykkeindstillinger » Tilstand for at aktivere tilstanden Free. Suunto D5 Genstarter for at skifte tilstand. Når du aktiverer tilstanden Free, viser displayet data i hvid farve. Dybden angives i den enhed, du angiver (se Sådan indstilles sprog og enheder), dykketiden i minutter og sekunder midt i displayet. Temperaturoplysningerne vises nederst i displayet. Med nederste knap kan du skifte vinduet nederst i displayet.

Fridykningen starter ved 1,2 m (4 fod) med vandkontakt eller 3,0 m (9,8 fod) uden vandkontakt og afsluttes, når dybden er mindre end 0,9 m (3 fod) med vandkontakt eller 3,0 m (9,8 fod) uden vandkontakt. Se Vandkontakter for mere information om vandkontaktsensoren.

Fridykningstilstanden har som udgangspunkt tre visninger:

 • Klokkeslæt
 • Dybde
 • Kompas

En fjerde visning er tilgængelig efter tilpasning i Suunto-appen:

 • Timer

Du kan ændre visningen med et kort tryk på den midterste knap.

Klokkeslæt

Inden dyk:

Freedive time before dive D5

Under dyk:

Freedive time during dive D5

Dybde

Dette er standardvisningen. Den hvide pil i venstre side af søjlebuen flytter sig i forhold til dybden. Den gule søjlebue viser dybden mellem maksimumsdybden (defineret med dybdenotifikation 5) og den næst dybeste aktive dybdenotifikation.

Inden dyk:

Freedive depth before dive D5

Under dyk:

Freedive depth during dives D5

Kompas

Inden dyk:

Freedive sompass before dives D5

Under dyk:

Freedive compass during dives D5

Timer

Denne visning er kun tilgængelig efter tilpasning i Suunto-appen.

Inden dyk:

Freedive timer before dives D5

Under dyk:

Freedive timer during dives D5

Ved overfladen efter fridykning

Free mode surface depth view D5

Når du er i overfladen efter fridykning, skifter dataene i displayet til grønt. Du kan se din sidste dybde, tidspunktet for dit sidste dyk og antallet af dyk, du har foretaget (hvidt tal med et hashtag).

Overfladebesked

I Timer-visningen tælles overfladeintervaltiden i minutter og sekunder nederst i displayet, indtil den værdi, du indstillede i Hovedmenu » Dykkeindstillinger » NOTIFIKATIONER » Overflademeddelelse opnås.

Free mode surface interval D5

Hvis Overflademeddelelse (Besked om overfladetid) er slået fra, kører overfladeintervaltimeren i 4 timer. Herefter, eller hvis det tidligere angivne overfladeinterval er nået, forsvinder tælleren fra displayet. Din Suunto D5 vil vise følgende data:

Free mode time view after surface int

Under overfladetidsikonet icon surface D5 vises tiden brugt ved overfladen i timer og minutter i hvid farve.

Se Sådan angives dybdenotifikationer (kun fridykning) for at få oplysninger om angivelse af dybdenotifikationer.

Overfladetimer

Under fridykning kan du bruge overfladetimeren til at hjælpe dig med at forberede dig til dit næste dyk. Suunto D5 starter tælleren, så snart du når til 0,9 m (3 fod).

Table of Content