Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto D5 Brugervejledning

Dekompressionsdyk

Hvis du overskrider grænsen for ikke-dekompression på et dyk, når ikke-dekompressionstiden når nul, ændres dit dyk til et dekompressionsdyk. Du skal derfor foretage ét eller flere dekompressionsstop på din vej op til overfladen.

Opstigningsoplysningerne præsenteres altid med to værdier:

 • Loft: Den dybde, som du ikke må overstige
 • opstig. tid: Den optimale opstigningstid i minutter til overfladen med de givne gasser
ADVARSEL:

DU MÅ ALDRIG OVERSTIGE LOFTET FOR OPSTIGNING! Du må ikke overskride loftet for opstigning under din dekompression. For at undgå at gøre det ved et uheld skal du være lidt under loftet.

Under et dekompressionsdyk kan der optræde tre typer af stop:

 • Sikkerhedsstop: Dette er et anbefalet 3-minutters stop for alle dyk over 10 meter (33 fod).
 • Dybdestop: Dette er et anbefalet stop, når du dykker dybere end 20 m (66 fod).
 • Dekompressionsstop: Dette er et obligatorisk stop i dit dekompressionsdyk, som af hensyn til din sikkerhed forebygger trykfaldssyge.

I Dykkeindstillinger » Parametre kan du

 • slå dybdestop til eller fra (slået til som standard)
 • justere sikkerhedsstoptiden til at være 3, 4 eller 5 minutter (standard er 3 minutter)
 • indstille den sidste stopdybde til 3,0 m eller 6,0 m (standard er 3,0 m)

Følgende illustration viser et dekompressionsdyk, hvor loftet er ved 17,7 m (58 fod):

Deco dive D5

Følgende vises i billedet ovenfor (nedefra og op):

 1. Der findes et dekompressionsvindue (Deko-vindue), der er afstanden mellem dekompressionsloftet (Deko-loft) plus 3,0 m (9,8 fod) og dekompressionsloftet. Deko-vinduet i dette eksempel er således mellem 20,7 m (68 fod) og 17,7 m (58 fod). Dette er det område, hvor dekompressionen foregår. Jo tættere på loftet, du befinder dig, jo mere optimal er dekompressionstiden.

  Når du stiger op til tæt på loftdybden og skifter til deko-vinduesområdet, vises to pile foran dybdeværdien. De nedadrettede og opadrettede hvide pile angiver, at du er inden for deko-vinduet.

 2. Hvis du stiger op over loftdybden, er der fortsat en sikkerhedsmargin, der er lig med loftdybden minus 0,6 meter (2 fod). I dette eksempel er den således mellem 17,7 m (58 fod) og 17,1 m (56 fod). Inden for denne sikkerhedsmargin fortsætter dekompressionsberegningen, men det anbefales, at du går ned til under loftsdybden. Dette angives ved, at loftsdybdetallet bliver gult med en nedadrettet gul pil foran dybdetallet.

 3. Hvis du stiger op over sikkerhedsmarginen, sættes dekompressionsberegningen på pause, indtil du går ned under denne grænse. En lydalarm og en rød pil nedad foran dybdetallet angiver en risikabel dekompression.

  Hvis du ignorerer alarmen og forbliver over den sikre margen i tre minutter, låser Suunto D5 algoritmeberegningen, og dekompressionsoplysninger er ikke længere tilgængelige på dykket. Se Algoritmelås.

Eksempler på dekompressionsdisplays

Suunto D5 viser altid loftværdien fra det dybeste af disse stop.

Nedenfor vises et typisk dekompressionsdyk med opstigningstid og det første anbefalede dybdestop ved 20,3 meter:

p16-deepstop

Nedenfor vises et eksempel på, hvad Suunto D5 viser under et valgfrit dybdestop:

p16-deepstop-2

Nedenfor vises et eksempel på, hvad Suunto D5 viser under et obligatorisk stop:

Stop 3m red D5

BEMÆRK:

Hvis loftet overskrides i mere end 3 minutter, låses dekompressionsalgoritmen.

Under dekompressionsstop reduceres loftet altid, når du er tæt på loftdybden og giver fortsat dekompression med optimal opstigningstid.

BEMÆRK:

Det anbefales altid at forblive tæt på dekompressionsloftet under opstigning.

Opstigningstiden er altid den minimale påkrævede tid til at nå op til overfladen. Den omfatter:

 • Tid, der er påkrævet til dybdestop
 • Opstigningstiden fra en dybde på 10 m (33 fod) pr. minut
 • Tid, der er påkrævet til dekompression
ADVARSEL:

Ved dykning med flere gasser skal du huske, at opstigningstiden altid beregnes under forudsætning af, at du bruger alle de gasser, der er anført i menuen Gases (Gasser). Kontrollér altid, at du kun har de gasser for dit aktuelt planlagte dyk defineret, før du dykker. Fjern de gasser, som ikke er tilgængelige for dykket.

ADVARSEL:

DIN FAKTISKE OPSTIGNINGSTID KAN VÆRE LÆNGERE END DET, DER VISES PÅ DUKKERCOMPUTEREN! Opstigningstiden vil stige, hvis du: (1) forbliver dybtgående, (2) stiger langsommere end 10 m/min, (3) foretager dit dekompressionsstop dybere end ved loftet og/eller (4) glemmer at ændre den anvendte gasblanding. Disse faktorer kan også øge mængden af åndedrætsgas, der kræves for at nå overfladen.

Sidste stopdybde

Du kan justere den sidste stopdybde for dekompressionsdyk under Dykkeindstillinger » Parametre » Sidste stopdybde. Der findes to muligheder: 3 m og 6 m (9,8 fod og 19,6 fod).

Som standard er den sidste stopdybde 3 m (9,8 fod). Dette er den anbefalede sidste stopdybde.

BEMÆRK:

Denne indstilling påvirker ikke loftsdybden i et dekompressionsdyk. Den sidste loftsdybde er altid 3 m (9,8 fod).

TIP:

Overvej at indstille den sidste stopdybde til 6 m (19,6 fod), når du dykker under vanskelige havforhold, og det er udfordrende at stoppe ved 3 m (9,8 fod).

Table of Content