Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto D5 Brugervejledning

Dekompressionsalgoritme

Udviklingen af Suuntos dekompressionsmodel opstod i 1980'erne, da Suunto implementerede Bühlmanns model på baggrund af M-værdier i Suunto SME. Siden da har forskningen og udviklingen fortsat med hjælp fra både eksterne og interne eksperter.

I slutningen af 1990'erne implementerede Suunto Dr. Bruce Wienkes RGBM-model (Reduced Gradient Bubble Model) for at arbejde med den tidligere model, som var baseret på M-værdier. De første kommercielle produkter med funktionen var de ikoniske Suunto Vyper og Suunto Stinger. Takket være disse produkter blev dykkersikkerheden væsentlig forbedret, da de tog fat på en række dykkeomstændigheder, som var uden for modeller, der udelukkende omhandlede opløste gasser. Dykkersikkerheden blev forbedret igennem:

 • Kontrol af sammenhængende flerdages dyk
 • Beregning af tætliggende gentagne dyk
 • Reaktion på et dyk, som er dybere end det forrige
 • Tilpasning til hurtige opstigninger, som producerer stor ophobning af mikrobobler (silent-bubble)
 • Indarbejdning af ensartethed med de fysiske love om den kinetiske gasteori

Suunto Fused™ RGBM 2 kombinerer og forbedrer de bredt anerkendte Suunto RGBM- og Suunto Fused™ RGBM-dekompressionsmodeller, der er udviklet af Suunto sammen med Dr. Bruce Wienke. (Suunto-dykkealgoritmer er en kulmination af ekspertise og viden, indhentet over årtiers udvikling, test og tusindvis af dyk).

I Suunto Fused™ RGBM 2 udledes vævshalveringstiderne fra Wienkes FullRGBM, hvor den menneskelige krop er modelleret af femten forskellige vævsgrupper. FullRGBM kan anvende disse ekstra væv og modellere optagelsen af gas og afgasningen på en mere præcis måde. Mængderne af nitrogen og helium under optagelse af gas og afgasning i vævene udregnes uafhængigt af hinanden.

Fused™ RGBM 2 understøtter dykning med åbent og lukket kredsløb ned til en dybde på 150 meter. Sammenlignet med tidligere algoritmer er Fused™ RGBM 2 mindre konservativ på dybe dyk med luft, hvilket tillader kortere opstigningstider. Algoritmen kræver desuden ikke længere, at væv er fuldstændig fri for resterende gasser, når no-fly-tiderne beregnes, og reducerer således den påkrævede tid mellem flyvning og dit næste dyk.

Fordelen ved Suunto Fused™ RGBM er yderligere sikkerhed takket være dens evne til at tilpasse sig en lang række situationer. Den kan dog udsætte fritidsdykkere for en lidt længere ikke-dekompressionstid, afhængigt af den valgte personlige indstilling. Den giver professionelle åbent kredsløb-dykkere mulighed for at bruge gasblandinger med helium – på dybere og længere dyk giver heliumbaserede gasblandinger en kortere opstigningstid. Og endelig giver Suunto Fused™ RGBM 2-algoritmen rebreather-dykkere det perfekte værktøj, da det kan bruges som dykkecomputer med indstillingspunkter uden kontrol.

BEMÆRK:

Suunto D5 understøtter ikke Trimix-dykning og CCR.

Dykkersikkerhed

Da enhver dekompressionsmodel udelukkende er teoretisk og derfor ikke kontrollerer dykkerens egentlige krop, kan ingen dekompressionsmodel garantere udelukkelsen af trykfaldssyge.

FORSIGTIG:

Brug altid de samme personlige justeringsindstillinger og højdejusteringsindstillinger til det faktiske dyk og til planlægningen. Forøgelse af den personlige justeringsindstilling i forhold til den planlagte indstilling samt forøgelse af højdejusteringsindstillingen kan føre til længere dekompressionstider dybere og derfor også til en højere nødvendig gasmængde. Du kan løbe tør for indåndingsluft, hvis den personlige justeringsindstilling blev ændret efter planlægningen af dykket.

Eksponering for ilt

Beregningerne af eksponering for ilt er baseret på aktuelt anerkendte tabeller og principper for eksponeringstidsgrænser. Ud over dette benytter dykkercomputeren flere metoder til konservativ beregning af eksponering for ilt. Eksempel:

 • De viste beregninger for eksponering for ilt stiger til den næste højere procentværdi.
 • CNS%-grænserne op til 1,6 bar (23,2 psi) er baseret på grænserne i 1991 NOAA-dykkermanualen.
 • OTU-overvågning er baseret på det langsigtede daglige toleranceniveau og restitutionsværdien reduceres.

De iltrelaterede oplysninger, som vises af dykkercomputeren, er også designet til at sikre, at alle advarsler og visninger sker under de rette faser under et dyk. For eksempel vises følgende oplysninger inden og under et dyk, når computeren er indstillet til Luft/Nitrox-tilstand:

 • Den valgte O2%
 • CNS% og OTU
 • Hørbar notifikation, når CNS% når 80 %, derefter advarsel, når grænsen på 100 % overskrides
 • Meddelelse, når OTU når 250 og advarsel, når grænsen på 300 overskrides
 • Hørbar alarm når pO2-værdien overstiger en forudindstillede grænse (pO2 høj alarm)
ADVARSEL:

NÅR ILTGRÆNSEMÆNGDEN ANGIVER, AT DEN MAKSIMALE GRÆNSE ER NÅET, SKAL DU STRAKS TRÆFFE FORANSTALTNINGER FOR AT REDUCERE ILTEKSPONERING. Hvis der ikke træffes foranstaltninger for at reducere ilteksponeringen efter en CNS%/OTU-advarsel, øges risikoen for ilttoksicitet, personskade eller død hurtigt.

Table of Content