Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcje - Blokada przycisków i przyciemnianie ekranu

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 2.0

Blokada przycisków i przyciemnianie ekranu

Blokada przycisków i przyciemnianie ekranu

Podczas nagrywania ćwiczenia można zablokować przyciski, przytrzymując prawy dolny przycisk. Po zablokowaniu nie można zmienić widoku ekranu, ale można włączyć podświetlenie dowolnym naciśnięciem przycisku, jeśli podświetlenie jest w trybie automatycznym.

Aby odblokować wszystkie funkcje, ponownie przytrzymaj prawy dolny przycisk naciśnięty.

Gdy nie nagrywasz ćwiczenia, ekran blokuje się i przyciemnia po krótkim okresie nieaktywności. Aby aktywować ekran, naciśnij dowolny przycisk.

Po dłuższym okresie nieaktywności zegarek przechodzi do trybu hibernacji i wyłącza ekran całkowicie. Każdy ruch powoduje ponowne aktywowanie ekranu.