Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 2.6

Trening interwałowy

Treningi interwałowe to popularna forma trenowania polegająca na cyklicznych zmianach intensywności ćwiczeń. Dzięki zegarkowi Suunto Spartan Trainer Wrist HR możesz zdefiniować własny trening interwałowy przypisany do każdego trybu sportowego w zegarku.

Podczas definiowania własnych interwałów należy ustawić cztery pozycje:

 • Interwały: przełączanie wł./wył. umożliwiające trening interwałowy. Po włączeniu opcji do ekranu trybu sportowego dodawany jest trening interwałowy.
 • Powtórzenia: liczba zestawów ćwiczeń interwałowych i okresów regeneracji, które chcesz wykonać.
 • Interwał: długość interwału o wysokiej intensywności na podstawie dystansu lub czasu trwania.
 • Regeneracja: długość przerwy na odpoczynek pomiędzy interwałami, na podstawie dystansu lub czasu trwania.

Pamiętaj, że jeśli używasz dystansu do definiowania interwałów, musisz włączyć tryb sportowy mierzący dystans. Pomiar można oprzeć na danych GPS lub odczycie z czujnika nożnego lub rowerowego POD.

UWAGA:

Jeśli korzystasz z interwałów, nie możesz aktywować nawigacji.

Aby trenować z interwałami:

 1. Na ekranie początkowym wybierz sport.
 2. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 3. Przewiń w dół do pozycji Interwały i naciśnij środkowy przycisk.
 4. Włącz interwały i dostosuj ustawienia opisane powyżej.

  Ustawienia treningu interwałowego

 5. Przewiń w górę do pozycji Wstecz i potwierdź za pomocą środkowego przycisku.

 6. Naciskaj prawy górny przycisk, aż powrócisz do widoku początkowego i rozpocznij ćwiczenie, tak jak zwykle.
 7. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby zmienić widok na ekran interwałów, następnie naciśnij prawy górny przycisk, gdy będziesz gotów do rozpoczęcia treningu interwałowego.

  Trainer – rozpoczęcie treningu interwałowego

 8. Jeśli chcesz zatrzymać trening interwałowy przed ukończeniem wszystkich powtórzeń, przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyświetlić opcje trybu sportowego i wyłączyć funkcję Interwały.

UWAGA:

Gdy wyświetlony jest ekran interwałów, przyciski działają normalnie. Na przykład, naciśnięcie górnego przycisku powoduje wstrzymanie rejestracji ćwiczenia, a nie tylko treningu interwałowego.

Po zatrzymaniu rejestracji ćwiczenia funkcja treningu interwałowego zostaje automatycznie wyłączona w danym trybie sportowym. Inne ustawienia nie są jednak zmieniane, dlatego można łatwo rozpocząć ten sam trening przy następnym użyciu trybu sportowego.

Spis treści