Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 2.6

Trasy

Możesz używać Suunto Spartan Trainer Wrist HR do nawigowania po trasie. Zaplanuj trasę w aplikacji Suunto i prześlij ją do zegarka podczas następnej synchronizacji.

Aby nawigować po trasie:

 1. Naciśnij prawy górny przycisk, aby uruchomić interfejs.
 2. Przewiń do pozycji Nawigacja i naciśnij środkowy przycisk.

  Navigation icon Trainer

 3. Przewiń do pozycji Trasy i naciśnij środkowy przycisk w celu wyświetlenia listy tras.

  Routes list Trainer

 4. Przewiń do trasy, do której chcesz nawigować, następnie naciśnij środkowy przycisk.

 5. Naciśnij prawy górny przycisk, aby rozpocząć nawigację.
 6. Ponownie naciśnij prawy górny przycisk w dowolnej chwili, aby zatrzymać nawigację.

  Route overview Trainer

W widoku szczegółowym można zbliżać i oddalać mapę poprzez przytrzymanie przyciśniętego środkowego przycisku. Dostosuj poziom zbliżenia za pomocą prawego górnego i prawego dolnego przycisku.

Route zoom Trainer

W widoku nawigacji można nacisnąć dolny przycisk, aby wyświetlić listę skrótów. Skróty zapewniają szybki dostęp do działań nawigacyjnych, takich jak zapisywanie bieżącej lokalizacji lub wybieranie innej trasy do nawigacji.

Wszystkie tryby sportowe z GPS są również wyposażone w opcję wyboru trasy. Patrz Nawigacja podczas treningu.

Wytyczne nawigacji

Podczas nawigacji na trasie zegarek pomaga w pozostaniu na odpowiedniej ścieżce poprzez wyświetlanie powiadomień w trakcie poruszania się po trasie.

Na przykład, jeśli oddalisz się o więcej niż 100 m (330 stóp) od trasy, zegarek powiadomi o zejściu ze ścieżki, a także poinformuje, gdy powrócisz na trasę.

Po osiągnięciu punktu drogi lub punktu POI zostaje wyświetlony komunikat informacyjny przedstawiający dystans i szacowany czas na trasie (ETE) do następnego punktu drogi lub punktu POI.

UWAGA:

W przypadku nawigowania na trasie, która przecina się jak cyfra 8, gdy na skrzyżowaniu skręcisz w niewłaściwą stronę, zegarek przyjmie, że celowo poruszasz się w innym kierunku na trasie. Zegarek wskazuje następny punkt drogi na podstawie bieżącego, nowego kierunku. Zwracaj uwagę na szlak powrotny, aby poruszać się w odpowiednią stronę, gdy trasa jest skomplikowana.

Nawigacja według wysokości

Jeśli nawigujesz po trasie zawierającej informacje o wysokości, możesz także nawigować poprzez zwiększanie i obniżanie wysokości, korzystając z ekranu profilu wysokości. Na ekranie głównym nawigacji (gdzie widoczna jest trasa) naciśnij środkowy przycisk, aby przełączyć na ekran profilu wysokości.

Na ekranie profilu wysokości wyświetlane są następujące informacje:

 • góra: aktualna wysokość
 • środek: profil wysokości przedstawiający bieżące położenie
 • dół: pozostałe wejście lub zejście (naciśnij lewy górny przycisk, aby zmienić widoki)

Trainer – nawigacja wg wysokości

Jeśli oddalisz się nadmiernie od trasy, gdy korzystasz z nawigacji według wysokości, zegarek wyświetli komunikat Zboczenie z trasy na ekranie profilu wysokości. Jeśli zobaczysz ten komunikat, przewiń do ekranu nawigacji na trasie, aby powrócić na szlak i kontynuować nawigację według wysokości.

Spis treści