Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 2.6

Rejestracja ćwiczenia

Zegarka można użyć nie tylko do ciągłego monitorowania aktywności, ale również do rejestracji sesji treningowych lub innych form aktywności, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne i śledzić postępy.

Aby zarejestrować ćwiczenie:

 1. Załóż czujnik tętna (opcjonalne).
 2. Naciśnij prawy górny przycisk, aby uruchomić interfejs.
 3. Przewiń w górę do ikony ćwiczenia i wybierz za pomocą środkowego przycisku.

  Exercise icon Spartan Trainer

 4. Naciśnij prawy górny lub prawy dolny przycisk, aby przewinąć tryby sportowe, następnie naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać ten, którego chcesz użyć.

 5. Nad wskaźnikiem rozpoczęcia widoczny jest zestaw ikon, który zależy od używanych akcesoriów (takich jak czujnik tętna i podłączony odbiornik GPS). Ikona strzałki (podłączony odbiornik GPS) miga w kolorze szarym podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia kolor na zielony. Ikona serca (tętno) miga na szaro podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia się w kolorowe serce przymocowane do paska, jeśli używasz czujnika tętna. Jeśli korzystasz z optycznego czujnika tętna, ikona zmienia się w kolorowe serce bez paska.

  Jeśli używasz czujnika tętna, ale ikona zmienia kolor na zielony, sprawdź, czy czujnik tętna jest sparowany, zobacz w tym celu punkt Parowanie czujników POD i czujników, a następnie ponownie wybierz tryb sportowy.
  Możesz poczekać na zmianę koloru każdej z ikon na zielony lub czerwony albo rozpocząć rejestrowanie w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.

  Start exercise

  Po rozpoczęciu zapisu wybrane źródło tętna zostaje zablokowane i nie można go zmienić podczas treningu.

 6. Podczas rejestrowania możesz przełączać między ekranami za pomocą środkowego przycisku.

 7. Naciśnij prawy górny przycisk, aby wstrzymać rejestrowanie. Zatrzymaj i zachowaj za pomocą prawego dolnego przycisku lub kontynuuj naciskając prawy górny przycisk.

  Recording paused

Jeśli wybrany tryb sportowy oferuje opcje, takie jak ustawianie docelowego czasu trwania, możesz dostosować je przed rozpoczęciem rejestrowania, naciskając prawy dolny przycisk. Możesz również dostosować opcje trybu sportowego podczas rejestracji, trzymając naciśnięty środkowy przycisk.

Jeśli używasz trybu wielosportowego, przełączaj sporty, przytrzymując naciśnięty prawy górny przycisk.

Po zatrzymaniu rejestrowania zegarek pyta o samopoczucie. Możesz udzielić odpowiedzi lub pominąć pytanie (patrz Odczucie). Następnie wyświetlone zostaje podsumowanie aktywności, które można przeglądać za pomocą prawego górnego lub prawego dolnego przycisku.

Zapis, którego nie chcesz przechowywać, możesz usunąć poprzez przewinięcie w dół do pozycji Usuń i potwierdzenie za pomocą środkowego przycisku. W ten sam sposób możesz również usunąć zapisy z dziennika.

Log delete Trainer

Korzystanie z wartości docelowych podczas treningu

W zegarku Suunto Spartan Trainer Wrist HR można ustawić różne cele podczas ćwiczenia.

Jeśli wybrany tryb sportowy oferuje opcję wartości docelowych, można je dostosować przed rozpoczęciem rejestrowania, naciskając prawy dolny przycisk.

Sport Mode Targets Trainer

Aby ćwiczyć z ogólną wartością docelową:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Wybierz Cele i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Włącz Ogólne poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.
 4. Wybierz Czas trwania lub Odległość.
 5. Wybierz cel.
 6. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, by powrócić do opcji trybu sportowego.

Po uaktywnieniu ogólnych wartości docelowych na każdym ekranie danych widoczny jest miernik celu przedstawiający postępy.

ZoneDisplay Progress Trainer

Powiadomienie otrzymasz też, gdy osiągniesz 50% celu i po zrealizowaniu celu.

Aby ćwiczyć z celem dotyczącym intensywności:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia przeciągnij palcem w górę lub naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Wybierz Cele i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Włącz Intensywność poprzez naciśnięcie środkowego przycisku.
 4. Wybierz Tętno, Tempo lub Zasilanie.
  (Opcje zależą od wybranego trybu sportowego i tego, czy masz sparowany z zegarkiem czujnik POD).
 5. Wybierz strefę celu.
 6. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, by powrócić do opcji trybu sportowego

Nawigacja podczas treningu

Możesz nawigować na trasie lub do punktu POI, rejestrując ćwiczenie.

Tryb sportowy, którego używasz, musi mieć włączony odbiór danych GPS, aby mieć dostęp do opcji nawigacji. Jeśli w trybie sportowym wybrano opcję dokładności danych GPS jako OK lub Dobra, po wybraniu trasy lub punktu POI dokładność GPS zostaje zmieniona na opcję Najlepsza.

Aby nawigować podczas treningu:

 1. Utwórz trasę lub punkt POI w aplikacji Suunto i zsynchronizuj zegarek (jeśli nie został jeszcze zsynchronizowany).
 2. Wybierz tryb sportowy korzystający z odbiornika GPS, następnie naciśnij prawy dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji.
 3. Przewiń do pozycji Nawigacja i naciśnij środkowy przycisk.
 4. Przewiń w dół do opcji nawigacji i wybierz jedną za pomocą środkowego przycisku.
 5. Wybierz trasę lub punkt POI, do którego chcesz nawigować, następnie naciśnij środkowy przycisk.
 6. Naciśnij prawy górny przycisk. Ten etap powoduje powrót do opcji trybu sportowego. Przewiń w górę do widoku początkowego i rozpocznij rejestrację.

Podczas ćwiczenia naciśnij środkowy przycisk, aby przewinąć do ekranu nawigacji, na którym zostanie wyświetlona trasa lub wybrany punkt POI. W celu uzyskania dalszych informacji o ekranie nawigacji zobacz Nawigowanie do punktu POI i Trasy.

Gdy wyświetlany jest ten ekran, możesz nacisnąć dolny przycisk, aby wyświetlić opcje nawigacji. Za pomocą opcji nawigacji można na przykład wybrać inną trasę lub punkt POI, sprawdzić aktualne współrzędne położenia, a także zakończyć nawigację poprzez wybranie opcji Szlak powrotny.

Opcje energooszczędne trybu sportowego

Żywotność baterii podczas używania trybów sportowych z odbiornikiem GPS można wydłużyć dostosowując dokładność GPS (patrz Dokładność pomiarów GPS i oszczędzanie energii). Aby wydłużyć jeszcze bardziej żywotność baterii, można dostosować poniższe opcje energooszczędne:

 • Limit czasu wyświetlacza: normalnie wyświetlacz jest zawsze włączony podczas ćwiczenia. Po włączeniu limitu czasu wyświetlacza jest on wyłączany po 10 sekundach, aby zaoszczędzić energię. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.

Aby włączyć opcje energooszczędne:

 1. Przed rozpoczęciem rejestracji ćwiczenia naciśnij dolny przycisk w celu wyświetlenia opcji trybu sportowego.
 2. Przewiń w dół do pozycji Oszczędzanie energii i naciśnij środkowy przycisk.
 3. Dostosuj opcje oszczędzania energii zgodnie z upodobaniami, a następnie przytrzymaj środkowy przycisk, aby opuścić opcje energooszczędne.
 4. Przewiń z powrotem w górę do widoku początkowego i rozpocznij ćwiczenie, tak jak zawsze.
UWAGA:

Gdy włączony jest limit czasu wyświetlacza, nadal będziesz otrzymywać powiadomienia komórkowe oraz alarmy dźwiękowe i wibracyjne. Inne pomoce wzrokowe, takie jak okienko podręczne automatycznego wstrzymywania, nie są widoczne.

Spis treści