Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 2.6

Znajdowanie punktu wyjściowego

W przypadku używania systemu GPS do rejestrowania aktywności zegarek Suunto Spartan Trainer Wrist HR automatycznie zapisuje punkt początkowy ćwiczenia. Za pomocą funkcji Znajdowanie punktu wyjściowego zegarek Suunto Spartan Trainer Wrist HR może poprowadzić użytkownika bezpośrednio do punktu początkowego.

Aby włączyć funkcję Znajdowanie punktu wyjściowego:

  1. Podczas rejestracji aktywności naciskaj środkowy przycisk, aż do wyświetlenia ekranu nawigacji.
  2. Naciśnij prawy dolny przycisk, aby uruchomić interfejs.
  3. Przewiń do pozycji Znajdowanie punktu wyjściowego i naciśnij środkowy przycisk, aby ją wybrać.
  4. Naciśnij lewy dolny przycisk, aby zamknąć i powrócić do ekranu nawigacji.

Wskazówki nawigacji będą wyświetlane na ostatnim ekranie w wybranym trybie sportowym.

Spis treści