Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcje - Sygnały dźwiękowe i wibracyjne

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 2.0

Sygnały dźwiękowe i wibracyjne

Sygnały dźwiękowe i wibracyjne

Sygnały dźwiękowe i wibracyjne są stosowane do powiadomień, alarmów i innych ważnych zdarzeń oraz działań. Można je konfigurować za pomocą ustawień w obszarze Ogólne » Dźwięki.

W przypadku obu można wybrać jedną z następujących opcji:

  • Wł. wszystkie: wszystkie zdarzenia uruchamiają alarm
  • Wył. wszystko: żadne zdarzenie nie uruchamia alarmu
  • Przyciski wył.: wszystkie zdarzenia inne niż naciśnięcie przycisku uruchamiają alarmy