Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Pierwsze kroki - Zmiana ustawień

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 2.0

Zmiana ustawień

Można dostosować wszystkie ustawienia zegarka bezpośrednio w zegarku lub za pośrednictwem serwisu Suunto Movescount.

Aby dostosować ustawienie:

 1. Naciskaj prawy górny przycisku, aż zobaczysz ikonę ustawień, następnie naciśnij środkowy przycisk w celu przejścia do menu ustawień.

  Ikona ustawień

 2. Przewijaj menu ustawień za pomocą górnego lub dolnego przycisku.

  Spartan Trainer – menu ustawień

 3. Aby wybrać ustawienie, naciśnij środkowy przycisk, kiedy podświetlone jest dane ustawienie. Wróć do menu naciskając lewy dolny przycisk.

 1. W przypadku ustawień obejmujących szereg wartości, zmieniaj wartości wciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.

  Tryb podświetlenia

 2. W przypadku ustawień obejmujących tylko dwie wartości, takie jak wł. i wył., zmieniaj wartość, wciskając środkowy przycisk.

  Ustawienie alarmu

PORADA:

Możesz także uzyskać dostęp do ustawień ogólnych z poziomu tarczy zegarka, przytrzymując naciśnięty środkowy przycisk w celu wyświetlenia menu kontekstowego.

Menu kontekstowe