Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Pierwsze kroki - Przyciski

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 2.0

Przyciski

Suunto Spartan Trainer Wrist HR jest wyposażony w pięć przycisków, które umożliwiają poruszanie się po ekranach i opcjach.

Trainer buttons

1. Lewy górny przycisk

 • naciśnij, by włączyć podświetlenie
 • naciśnij, aby wyświetlić alternatywne informacje

2. Prawy górny przycisk

 • naciśnij, aby przesuwać się do góry na ekranach i w menu

3. Środkowy przycisk

 • naciśnij, aby wybrać pozycję
 • naciśnij, by zmienić ekran
 • przytrzymaj naciśnięty, aby wyświetlić menu ze skrótami kontekstowymi

4. Lewy dolny przycisk

 • naciśnij, aby cofnąć się

5. Prawy dolny przycisk

 • naciśnij, aby przesuwać się w dół na ekranach i w menu

Podczas rejestracji ćwiczenia przyciski mają inne funkcje:

1. Lewy górny przycisk

 • naciśnij, aby wyświetlić alternatywne informacje

2. Prawy górny przycisk

 • naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie
 • przytrzymaj naciśnięty, aby zmienić aktywność

3. Środkowy przycisk

 • naciśnij, by zmienić ekran
 • przytrzymaj naciśnięty, aby wyświetlić menu z opcjami kontekstowymi

4. Lewy dolny przycisk

 • naciśnij, by zmienić ekran

5. Prawy dolny przycisk

 • naciśnij, aby oznaczyć okrążenie
 • przytrzymaj naciśnięty, aby zablokować lub odblokować przyciski