Suunto Spartan Trainer Wrist HR - Funkcje - Łączność Bluetooth

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Podręcznik użytkownika - 2.0

Łączność Bluetooth

Łączność Bluetooth

Suunto Spartan Trainer Wrist HR wykorzystuje technologię Bluetooth w celu wysyłania i odbierania informacji z urządzenia mobilnego po sparowaniu zegarka z aplikacją Suunto app. Ta sama technologia jest także stosowana do parowania modułów POD i czujników.

Jeśli nie chcesz, aby zegarek był widoczny dla skanerów Bluetooth, możesz włączyć lub wyłączyć ustawienie wykrywania za pomocą ustawień w części Łączność » Wykrywanie.

SF3 Discovery Bluetooth

Komunikację Bluetooth można także całkowicie wyłączyć poprzez włączenie trybu samolotowego, patrz Tryb samolotowy