Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | JULKLAPPAR | UTÖKADA RETURER UNDER 45 DAGAR

Suunto Ambit2 R Användarhandbok - 2.0

POI-navigering

Lägga till din aktuella plats som en POI (intressepunkt)

Suunto Ambit2 R har en funktion för att spara den aktuella platsen eller definiera en plats som en POI. Du kan navigera till en sparad POI när som helst, till exempel under träningen.

Du kan lagra upp till 100 POI i klockan. Observera att även rutter använder detta utrymme. Om du till exempel har en rutt med 60 riktmärken, kan du spara ytterligare 40 POI i klockan.

Du kan markera en POI-typ (ikon) och ett POI-namn från en förinställd lista, eller ge den ett eget namn i Movescount. De förinställda ikonerna anges i Ikoner.

Så här sparar du en plats som en POI:

 1. Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Bläddra till Navigering med Start Stop och bekräfta med Next.
 3. Tryck på Next för att välja Plats.
 4. Välj Aktuell eller Definiera för att ändra värdet för longitud och latitud manuellt.
 5. Tryck på Start Stop för att spara platsen.
 6. Välj en lämplig POI-typ för platsen. Bläddra igenom de olika POI-typerna med Start Stop eller Light Lock. Välj en POI-typ med Next.
 7. Välj ett lämpligt namn till platsen. Bläddra igenom namnalternativen med Start Stop eller Light Lock. Välj ett namn med Next.
 8. Tryck på Start Stop för att spara din POI.

adding POI AMBIT2 R

TIPS:

Du kan skapa en POI i Movescount genom att välja en plats på en karta eller ange koordinaterna. POI i Suunto Ambit2 R och Movescount synkroniseras alltid när du ansluter klockan till Movescount.

Navigera till en intressepunkt (POI)

Suunto Ambit2 R innehåller GPS-navigering som gör det möjligt att navigera till en förinställd plats som lagrats som en POI.

OBS:

Du kan också navigera medan du registrerar en träning, se Navigera under träning.

Så här navigerar du till en POI:

 1. Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Bläddra till Navigering med Start Stop och bekräfta med Next.
 3. Bläddra till POIs (Intressepunkter) med Light Lock och välj med Next.
  Klockan visar antalet sparade POI och ledigt utrymme för nya POI.
 4. Bläddra till den POI som du vill navigera till med Start Stop eller Light Lock och välj med Next.
 5. Tryck på Next för att välja Navigera. Om det är första gången du använder kompassen, måste du kalibrera den. Mer information finns i Kalibrera kompassen. När du har aktiverat kompassen, börjar klockan söka efter en GPS-signal och visar GPS hittades när signalen har hittats.
 6. Börja navigera till POI:n. Klockan visar följande information:
 7. indikator som visar riktningen till målet (se nedan)
 8. sträckan till målet
 9. Klockan meddelar när du är framme vid målet.

navigating POI AMBIT2 R

När du står still eller rör dig långsamt (<4 km/h), visar klockan dig riktningen för POI (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på kompassriktningen.

navigating POI stationary Ambit2

När du befinner dig i rörelse (>4 km/h), visar klockan dig riktningen för POI (eller ruttpunkten om du följer en rutt) baserat på GPS.

Riktningen eller bäringen för ditt mål visas med den tomma triangeln. Din färdriktning eller bäring anges av de heldragna linjerna längst upp på skärmen. Om du anpassar dessa två linjer efter varandra kan du vara säker på att du rör dig i rätt riktning.

navigating POI moving Ambit2

Ta bort en intressepunkt (POI)

Så här tar du bort en POI:

 1. Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Bläddra till Navigering med Start Stop och bekräfta med Next.
 3. Bläddra till POIs (Intressepunkter) med Light Lock och välj med Next.
  Klockan visar antalet sparade POI och ledigt utrymme för nya POI.
 4. Bläddra till den POI som du vill ta bort med Start Stop eller Light Lock och välj med Next.
 5. Bläddra till Ta bort med Start Stop. Välj med Next.
 6. Tryck på Start Stop för att bekräfta.

deleting POI AMBIT2 R

OBS:

När du tar bort en POI i Movescount och synkroniserar Suunto Ambit2 R, tas POI:n bort från klockan men inaktiveras bara i Movescount.

Innehållsförteckning