Vattentålighet

Suunto Ambit2 R Användarguide - 2.0

Vattentålighet

Suunto Ambit2 R är vattentålig ned till 50 meter/164 fot/5 bar. Värdet i meter avser faktiskt dykdjup och är testat i det vattentryck som används i Suuntos vattentäthetstest.

OBS:

Vattentåligheten motsvarar inte funktionellt driftsdjup. Vattentålighetsvärdet avser statisk luft-/vattentäthet mot dusch, bad, simning, dykning från poolkanten och snorkling.

För att bibehålla vattentåligheten rekommenderas du att:

  • aldrig använda klockan för annat än avsedd användning
  • låta en Suunto-auktoriserad serviceverkstad, återförsäljare eller distributör utföra eventuella reparationer
  • rengöra klockan från smuts och sand
  • aldrig försöka öppna boetten själv
  • undvika att utsätta klockan för hastigt skiftande luft- och vattentemperaturer
  • alltid rengöra klockan med sötvatten om den har utsatts för saltvatten
  • aldrig tappa klockan eller utsätta den för stötar