Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

45 DAGARS PENGARNA-TILLBAKA-GARANTI | JULKLAPPSGUIDE | JULBESTÄLLNINGAR FRAM TILL 19 DECEMBER

Suunto Ambit2 R Användarhandbok - 2.0

Använda Foot POD

När du använder en Foot POD kalibreras POD-enheten automatiskt via GPS med korta intervall under träningen. När Foot POD har parats ihop med klockan och aktiverats för det aktuella sportläget, hämtas informationen om hastighet och sträcka alltid från Foot POD.

Foot POD kalibreras automatiskt som standard. Du kan stänga av funktionen under Aktivera på alternativmenyn för sportläget, om Foot POD har parats ihop med klockan och används i det valda sportläget.

OBS:

Foot POD avser både Suunto Foot POD Mini och andra Foot POD-enheter från ANT+.

Du kan kalibrera Foot POD manuellt om du vill få mer exakta mätningar av hastighet och sträcka. Utför kalibreringen på en exakt uppmätt sträcka, till exempel en 400-meters löparbana.

Så här kalibrerar du Foot POD med Suunto Ambit2 R:

  1. Fäst Foot POD på din sko. Mer information finns i bruksanvisningen till Foot POD.
  2. Välj ett sportläge (till exempel Löpning) på startmenyn.
  3. Börja löpa i din vanliga hastighet. När du passerar startlinjen trycker du på Start Stop för att starta registreringen.
  4. Löp en sträcka på 800–1 000 meter i din vanliga hastighet (till exempel två rundor på en 400-meters löparbana).
  5. Tryck på Start Stop när du når mållinjen för att pausa registreringen.
  6. Tryck på Back Lap för att stoppa registreringen. När träningen har stoppats sparar du loggen med Start Stop. Om du inte vill spara loggen trycker du på Light Lock. Bläddra igenom sammanfattningsvyerna med Next tills du kommer till sammanfattningen av sträckan. Justera sträckan som visas på skärmen till den faktiska sträckan med Start Stop och Light Lock. Bekräfta med Next.
  7. Bekräfta POD-kalibreringen med Start Stop. Din Foot POD har nu kalibrerats.
OBS:

Om anslutningen till Foot POD var instabil under kalibreringen, kanske du inte kan justera sträckan i sammanfattningsvyn. Kontrollera att Foot POD är fäst ordentligt enligt anvisningarna och försök igen.

Om du springer utan Foot POD, kan du fortfarande registrera antalet steg per minut (kadens) via handleden. Registreringen av antal steg per minut som uppmäts via handleden används i kombination med FusedSpeed och är alltid aktiverad i vissa sportlägen, som löpning, terränglöpning, löpband, orientering och friidrott.

Om en Foot POD identifieras när du påbörjar träningen, skrivs antalet steg per minut som uppmätts via handleden över med antalet steg per minut som uppmäts via Foot POD-enheten.

Innehållsförteckning