Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | JULKLAPPAR | UTÖKADA RETURER UNDER 45 DAGAR

Suunto Ambit2 R Användarhandbok - 2.0

Ruttnavigering

Lägga till en rutt

Du kan skapa en rutt i Movescount eller importera en rutt som har skapats med en annan klocka från din dator till Movescount. Du kan också registrera en rutt med Suunto Ambit2 R och ladda upp den till Movescount, se Registrera banor.

Så här lägger du till en rutt:

 1. Besök www.movescount.com. Följ anvisningarna om hur du importerar eller skapar en rutt.
 2. Aktivera Suuntolink och anslut Suunto Ambit2 R till datorn med Suuntos USB-kabel. Rutten överförs automatiskt till klockan.
OBS:

Kontrollera att rutten du vill överföra till din Suunto Ambit2 R är markerad i Movescount.

Navigera runt i en rutt

Du kan navigera runt i en rutt som du har hämtat till Suunto Ambit2 R från Movescount, se Lägga till en rutt.

OBS:

Du kan också navigera i ett sportläge, se Navigera under träning.

Så här navigerar du runt i en rutt:

 1. Aktivera ett sportläge som använder GPS och håll Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Bläddra till Navigering med Start Stop och bekräfta med Next.
 3. Bläddra till Rutter med Start Stop och bekräfta med Next. Klockan visar antalet sparade rutter och en lista över alla dina rutter.
 4. Bläddra till den rutt som du vill navigera runt i med Start Stop eller Light Lock. Välj med Next.
 5. Klockan visar alla riktmärken för den valda rutten. Bläddra till det riktmärke som du vill använda som startpunkt med Start Stop eller Light Lock. Bekräfta med Next.
 6. Tryck på Next för att välja Navigera.
 7. Om du valde ett riktmärke mitt i rutten, uppmanas du av Suunto Ambit2 R att välja en navigeringsriktning. Tryck på Start Stop för att välja Framåt eller på Light Lock för att välja Bakåt. Om du valde det första riktmärket som startpunkt, navigerar Suunto Ambit2 R runt i rutten framåt (från det första till det sista riktmärket). Om du valde det sista riktmärket som startpunkt, navigerar Suunto Ambit2 R runt i rutten bakåt (från det sista till det första riktmärket).
 8. Om det är första gången du använder kompassen, måste du kalibrera den. Mer information finns i Kalibrera kompassen. När du har aktiverat kompassen, börjar klockan söka efter en GPS-signal och visar GPS hittades när signalen har hittats.
 9. Börja navigera till det första riktmärket på rutten. Klockan meddelar när du närmar dig riktmärket och börjar automatiskt navigera till nästa riktmärke på rutten.
 10. Före det sista riktmärket på rutten meddelar klockan att du har nått ditt mål.

navigating route AMBIT2 R

navigating route2 Ambit2

Så här hoppar du över ett riktmärke på rutten:

 1. Håll Next intryckt när du navigerar runt en rutt för att öppna alternativmenyn.
 2. Tryck på Next för att välja Navigering.
 3. Bläddra till Hoppa över ruttpunkt med Start Stop och bekräfta med Next. Klockan hoppar över riktmärket och navigerar direkt till nästa riktmärke på rutten.

skipping waypoint Ambit2

Under navigering

Under navigering kan du trycka på View för att bläddra igenom följande vyer:

 1. fullständig banvy som visar hela rutten
 2. inzoomad vy över rutten. Som standard har den inzoomade vyn en skala på 200 m/0,125 mile, eller större om du är långt ifrån rutten. Du kan ändra kartans inriktning i klockans inställningar under Allmänt / Karta.
 3. vy för riktmärkesnavigering

during navigation Ambit2

Fullständig banvy

I den fullständiga banvyn visas följande information:

 • (1) pil som visar var du befinner dig och och pekar i din riktning
 • (2) nästa riktmärke på rutten
 • (3) första och sista riktmärke på rutten
 • (4) Närmaste POI visas som en ikon.
 • (5) skala för den fullständiga banvyn

fulltrack view Ambit2

OBS:

I den fullständiga vyn är norr alltid uppåt.

Vy för riktmärkesnavigering

I vyn för riktmärkesnavigering visas följande information:

 • (1) pil som pekar i riktningen för nästa ruttpunkt
 • (2) avstånd till nästa riktmärke
 • (3) nästa riktmärke som du är på väg emot

waypoint view Ambit2

Ta bort en rutt

Du kan ta bort och inaktivera rutter i Movescount.

Så här tar du bort en rutt:

 1. Besök www.movescount.com och följ anvisningarna för att ta bort eller inaktivera en rutt.
 2. Aktivera Suuntolink och anslut Suunto Ambit2 R till datorn med Suuntos USB-kabel. Medan inställningarna synkroniseras tas rutten automatiskt bort från klockan.

Innehållsförteckning