Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | JULKLAPPAR | UTÖKADA RETURER UNDER 45 DAGAR

Suunto Ambit2 R Användarhandbok - 2.0

Anpassade sportlägen

Utöver standardsportlägena i klockan kan du skapa och ändra anpassade sportlägen i Movescount.

Ett anpassat sportläge kan innehålla mellan en till åtta olika skärmar. Du kan välja vilka data som ska visas på varje skärm från en omfattande lista. Du kan till exempel anpassa sportspecifika pulsgränser och autovarvsträckor, och ändra registreringsfrekvensen för att optimera noggrannheten och batteritiden.

I alla sportlägen som använder GPS kan du också använda alternativet Quick Navigation. Det alternativet är inaktiverat som standard. När du väljer POI eller Rutt visas en lista med de intressepunkter eller rutter som du definierade i klockan i början av träningen.

Du kan överföra upp till tio olika sportlägen som du har skapat i Movescount till Suunto Ambit2 R. Endast ett sportläge kan vara aktiverat åt gången.

TIPS:

Du kan också redigera standardsportlägena i Movescount.

Du kan ställa in klockan så att den bläddrar igenom sportlägesskärmarna automatiskt, genom att välja Aut. växling. Aktivera funktionen och ange hur länge skärmarna ska visas i det anpassade sportläget i Movescount. Du kan aktivera och inaktivera Autom. växling under träningen utan att det påverkar inställningarna i Movescount.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Autom. växling under träning:

  1. När du befinner dig i ett sportläge håller du Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Bläddra till Aktivera med Light Lock och välj med Next.
  3. Bläddra till Autom. växling med Start Stop och välj med Next.
  4. Tryck på Start Stop eller Light Lock för att ange Autom. växling till På/Av och bekräfta med Next.

autoscroll

Innehållsförteckning