Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | JULKLAPPAR | UTÖKADA RETURER UNDER 45 DAGAR

Suunto Ambit2 R Användarhandbok - 2.0

Under träning

Suunto Ambit2 R visar ytterligare information under träningen. Vilken information som visas beror på vilket sportläge du har valt, se Sportlägen. Du får dessutom mer information om du använder pulsbälte och GPS under träningen.

Suunto Ambit2 R gör det möjligt att ange vilken information du vill se på skärmen. Information om hur du anpassar skärmarna finns i Anpassade sportlägen.

Här följer några förslag på hur du kan använda klockan under träning:

 • Tryck på Next för att se ytterligare skärmar.
 • Tryck på View för att se ytterligare vyer.
 • Undvik att stoppa loggregistreringen eller göra oönskade varv av misstag, genom att hålla Light Lock intryckt och låsa knapparna.
 • Tryck på Start Stop när du vill pausa registreringen. Pausen visas i loggen som en varvmarkering. Återuppta registreringen genom att trycka på Start Stop igen.

Registrera banor

Beroende på vilket sportläge du har valt, kan Suunto Ambit2 R registrera olika typer av information under träningen.

Om du använder GPS när du registrerar en logg kommer Suunto Ambit2 R också att registrera din bana, som du sedan kan se i Suunto app. När du registrerar banan, visas registreringsikonen och GPS-ikonen på skärmens övre del.

Registrera varv

Under träningen kan du registrera varv manuellt eller automatiskt genom att ställa in autovarvintervallet i Movescount. När du registrerar varv automatiskt, registrerar Suunto Ambit2 R varven utifrån den sträcka du har angett i Movescount.

Om du vill ställa in varv manuellt, trycker du på Back Lap under träningen.

Suunto Ambit2 R visar följande information:

 • översta raden: deltid (tid från att starten loggas)
 • mellersta raden: varvnummer
 • understa raden: varvtid

laps Ambit2

OBS:

Träningssammanfattningen visar alltid minst ett varv – träningen från start till mål. Varven som du har sprungit under träningen visas som ytterligare varv.

Registrera höjd

Suunto Ambit2 R lagrar alla förflyttningar i höjdled mellan start- och sluttiden i loggen. Om du utför en aktivitet där höjden ändras, kan du registrera höjdförändringarna och granska informationen senare.

Så här registrerar du höjd:

 1. Tryck på Start Stop för att öppna startmenyn.
 2. Tryck på Next för att välja Träning.
 3. Bläddra igenom sportlägena med Start Stop eller Light Lock och välj lämpligt läge med Next.
 4. Vänta tills klockan hittar puls- och/eller GPS-signalen, eller tryck på Start Stop för att välja Senare. Klockan fortsätter att söka efter pulsen/GPS-signalen. Tryck på Start Stop för att starta loggregistreringen.

recording altitude

OBS:

Suunto Ambit2 R mäter höjden med hjälp av GPS.

Använda kompassen under träningen

Du kan aktivera kompassen under träningen och lägga till den i ett anpassat sportläge.

Så här använder du kompassen under träningen:

 1. När du befinner dig i ett sportläge håller du Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Bläddra till Aktivera med Light Lock och välj med Next.
 3. Bläddra till Kompass med Light Lock och välj med Next.
 4. Kompassen visas som den sista skärmen i det anpassade sportläget.

using compass during exercise Ambit2

Inaktivera kompassen genom att gå tillbaka till Aktivera på alternativmenyn och välja Avsluta kompass.

Använda intervallklockan

Du kan lägga till en intervallklocka i alla anpassade sportlägen i Movescount. Lägg till intervallklockan i ett sportläge genom att välja sportläget och gå till Avancerade inställningar. Nästa gång du ansluter Suunto Ambit2 R till ditt Movescount-konto, synkroniseras intervallklockan med klockan.

Du kan ange följande information i intervallklockan:

 • intervalltyper (högt och lågt intervall)
 • varaktigheten och avståndet för båda intervalltyperna
 • antalet gånger som intervallen ska upprepas
OBS:

Om du inte anger antalet repetitioner av intervallen i Movescount, fortsätter intervallklockan tills den når 99 repetitioner.

Så här aktiverar/inaktiverar du intervallklockan:

 1. När du befinner dig i ett sportläge håller du Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Bläddra till Aktivera med Light Lock och välj med Next.
 3. Bläddra till Intervall med Start Stop och välj med Next.
 4. Tryck på Start Stop eller Light Lock för att sätta intervallklockan på På/Av och bekräfta med Next. När intervallklockan är aktiverad visas intervallikonen högst upp på skärmen.

using interval timer

Navigera under träning

Om du vill löpa runt en rutt eller till en intressepunkt (POI), kan du välja respektive standardsportläge (Löp rutt, Löp med POI) på menyn Träning och börja navigera direkt.

Du kan också navigera runt en rutt eller till en intressepunkt under träningen, om du använder andra sportlägen med GPS.

Så här navigerar du under träning:

 1. När du befinner dig i ett sportläge med GPS håller du Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Tryck på Next för att välja Navigering.
 3. Bläddra till POI (Intressepunkter) eller Rutter med Light Lock och bekräfta med Next.
  Navigeringsguiden visas som den sista skärmen i det valda sportläget.

navigating during exercise Ambit2

Inaktivera navigering genom att gå tillbaka till Navigering på alternativmenyn och välja Avsluta navigering.

Hitta tillbaka under träningen

Suunto Ambit2 R sparar automatiskt startpunkten för träningen om du använder GPS. Under träningen vägleder Suunto Ambit2 R dig tillbaka till startpunkten (eller till den plats där GPS-fixeringen upprättades) med funktionen Tillbaka till start.

Så här hittar du tillbaka till startpunkten under träningen:

 1. När du befinner dig i ett sportläge håller du Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Tryck på Next för att välja Navigering.
 3. Bläddra till Tillbaka till start med Start Stop och välj med Next. Navigeringsguiden visas som den sista skärmen i det valda sportläget.

finding back

Använda Rutt tillbaka

Med Rutt tillbaka kan du följa din rutt tillbaka till en punkt i träningen. Suunto Ambit2 R skapar tillfälliga riktmärken som vägleder dig tillbaka till startpunkten.

Så här använder du Rutt tillbaka under träningen:

 1. När du befinner dig i ett sportläge håller du Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Tryck på Next för att välja Navigering.
 3. Bläddra till Rutt tillbaka med Start Stop och välj med Next.

using track back

Nu kan du börja navigera tillbaka samma väg som med ruttnavigering. Mer information om ruttnavigering finns i Under navigering.

Rutt tillbaka kan också användas från loggboken när du använder GPS-data under träningen. Följ samma steg som i Navigera runt i en rutt. Bläddra till Loggbok i stället för Rutter och välj en logg för att börja navigera.

Autopaus

Autopaus pausar registreringen av din träning när din hastighet understiger 2 km/h. När din hastighet överstiger 3 km/h, återupptas registreringen automatiskt.

Du kan aktivera och inaktivera autopaus för alla sportlägen i Movescount. Du kan också aktivera autopaus under träningen.

Så här aktiverar eller inaktiverar du autopaus under träning:

 1. När du befinner dig i ett sportläge håller du Next intryckt för att öppna alternativmenyn.
 2. Bläddra till Aktivera med Light Lock och välj med Next.
 3. Bläddra till Autopaus med Start Stop och välj med Next.
 4. Tryck på Start Stop eller Light Lock för att ange autopaus till På/Av och bekräfta med Next.

autopause Ambit2

Innehållsförteckning