Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

GRATIS FRAKT NÄR DU HANDLAR FÖR MER ÄN 1500 Kr | JULKLAPPAR | UTÖKADA RETURER UNDER 45 DAGAR

Suunto Ambit2 R Användarhandbok - 2.0

Servicemenyn

Öppna servicemenyn genom att hålla Back Lap och Start Stop intryckta samtidigt tills menyn öppnas.

service menu Ambit2 R S

Servicemenyn innehåller följande funktioner:

 • Info:
  • Version: visar den aktuella mjuk- och hårdvaruversionen av Suunto Ambit2 R.
 • Test:
  • LCD test: testa att LCD-skärmen fungerar korrekt.
 • Action:
  • Power off: sätt klockan i viloläge.
  • GPS reset: nollställ GPS:en.
OBS:

Power off är ett lågenergiläge. Anslut till USB-kabeln (och strömkällan) när du vill återaktivera klockan. Guiden för initiala inställningar visas. Tidigare värden behålls, så du behöver bara bekräfta de olika stegen.

OBS:

Klockan växlar till energisparläge när den inte har använts under tio minuter. Klockan återaktiveras vid rörelse.

OBS:

Innehållet på servicemenyn kan komma att ändras utan föregående meddelande i samband med uppdatering.

Nollställa GPS:en

Om GPS:en inte hittar en signal, kan du nollställa den på servicemenyn.

Så här nollställer du GPS:en:

 1. Bläddra till Action på servicemenyn med Light Lock och bekräfta med Next.
 2. Tryck på Light Lock för att bläddra till GPS reset och bekräfta med Next.
 3. Tryck på Start Stop för att bekräfta GPS-nollställningen, eller tryck på Light Lock för att avbryta.
OBS:

När du nollställer GPS:en nollställs GPS-data, kompasskalibreringsvärden och återhämtningstid. Registrerade loggar raderas däremot inte.

Innehållsförteckning